Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

2de bestemming asbus

1 oktober 2002

Vraag nummer: 1182 (oude nummer: 1517)

Tue, 1 Oct 2002 14:36 Indien een asbus 5 jaar in een urnenmuur (element) heeft gestaan, mag deze dan na afloop van deze periode in opdracht van de aanvrager van de betreffende crematie worden verstrooid?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat mag. Maar dat geldt als er geen nadere overeenkomst is. En ik neem aan dat voor de plaatsing van de urn een overeenkomst is gemaakt of een beschikking is afgegeven. En dan is de persoon met wie de overeenkomst is aangegaan de beschikkingsgevoegde.
Het is overigens altijd verstandig om bij contracten voor de plaatsing van een asbus voor kortere termijnen dan 20 jaar de clausule op te nemen dat een opdracht tot plaatsing impliceert dat indien de aanvrager/contractant binnen de (verlengde) termijn van plaatsing geen andere vervolgbestemming kenbaar maakt, opdracht tot verstrooiing van de as op een door de beheerder te bepalen plaats is gegeven. Want men mag niet zomaar en asbus ruimen, maar pas na 20 jaar of na het fiat van de contractant of de persoon die de aanvrager van de crematie was.

mr W.G.H.M. van der Putten

1 oktober 2002

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder