Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende over de as/urn van mijn vader?


11 maart 2011

Vraag nummer: 24576  (oude nummer: 16526)

Geachte heer van der Putten,
Onlangs is mijn vader overleden en gecremeerd. Zijn urn is begraven in een nieuw aangeschaft 'familegraf' op zijn naam & naam van zijn vriendin (nog in leven, wil later naast mijn vader komen te liggen). Nu zijn er een aantal vervelende zaken voorgevalen en zou ik graag de urn/as van mijn vader opgraven en verplaatsen naar een ander familegraf (van zijn ouders/mijn grootouders). Ik ben opdrachtgever geweest van de crematie en dat geeft mij dus zeggenschap over de as. Echter las ik dat je toestemming moet hebben van de rechthebbende om de urn op te graven. Ben ik enige rechthebbende of is ook de vriendin van mijn vader, die mee heeft betaald aan het grafrecht, ook rechthebbende van de as van mijn vader? Moet zij toestemming geven om de urn op te graven? Ik hoop van niet...
Met vriendelijke groet,
K

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Op het moment dat een asbus in een graf wordt geplaatst, is de rechthebbende op dat graf - bij wet - gerechtigd om te beslissen over een eventuele verwijdering van de asbus (artikel, 63 lid 3, Wet op de lijkbezorging).
Dat iemand anders opdrachtgever was van de crematie en direct na de crematie degene was die de asbestemming kon aangeven, is dan niet meer relevant. De zeggenschap is dan overgegaan naar de rechthebbende op het graf.

Nu schrijft u nog iets merkwaardigs, namelijk dat een familiegraf is aangeschaft op naam van uw vader en op naam van zijn vriendin. Op naam van beiden dus, als ik u goed begrijp. Dat is uitermate vreemd en wel om twee redenen. Als iemand overleden is, kan geen graf op zijn naam worden gezet; iemand kan immers geen overeenkomst terzake meer met de begraafplaats aangaan. Hij is immers dood. Kan niets meer zeggen en geen handtekening zetten, wat je moet kunnen doen om een overeenkomst van grafuitgifte aan te gaan. Maar misschien begrijp ik het wel niet goed en is het graf al tijdens het leven van uw vader uitgegeven. Dan zou het wel kunnen. Echter, dan blijft nog het tweede merkwaardige punt, namelijk dat het graf op naam van 2 personen zou staan. Dat is uiterst ongebruikelijk. Begraafplaatshouders willen en doen dat in de regel niet, omdat er vaak conflicten tussen rechthebbenden onderling ontstaan. En wat dan?
Maar, stel dat het graf ook nog op naam van uw vader staat, dan kunt u doen of uw neus bloedt en de begraafplaats vragen om 'zijn' recht op uw naam te zetten. Pas nadat dat is gebeurd, vraagt u om opgraving van de asbus uit het graf. Dan ontstaat er misschien een conflict met de vriendin van uw vader, maar u staat dan gelijk: 1 - 1. Nu staat u met 0 -1 achter, wat zeggenschap betreft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE