Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigeren urnen bijzetting in kindergraf


20 oktober 2008

Vraag nummer: 5772  (oude nummer: 11497)

Geachte heer,

Iemand wil in een kinder graf 2 asbussen bijzetten, maar de burgerlijke stand zegt dat dit niet gaat.
Dit vanwege de nadere regels beheers verordening.

Ik zal U het artikel omschrijven.

ARTIKEL 3

lid 1 Graven bestemd voor het begraven van lijken van personen van 12 jaar en ouder, nader aangeduid als grote graven, verder de afmeting.

lid2 Graven bestemd voor het begraven van personen beneden de 12 jaar aangeduid als kinder graven , weer de afmeting.

lid3 in een graf mogen als regel niet meer dan 2 lijken boven elkaar worden begraven, desgevraagd kunnen wij op een daartoe strekkend verzoek, dat voor de eerste begraving aan ons dient te worden gericht, bepalen, dat in een graf drie personen begraven mogen worden.
lid4 In eigen grote graven mogen behalve de in lid 3 genoemde lijken maximaal 2 asbussen worden bijgezet.

lid 5 In een urnennis of graf kunnen ten hoogste twee urnen worden bijgezet.

Persoonlijk kan ik uit dit artikel geen weigering van het verzoek vinden.

Wat is u mening ?

Met voorbaat dank.

m.vr.gr H. de Bruyn.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan het ook nergens lezen. Dus laat men maar eens precies de bepaling of bepalingen noemen die dat zouden uitsluiten.

Misschien is het zo dat kindergraven algemene graven zijn, bestemd voor de bijzetting van 1 kist of 1 asbus. Maar dat kan ik hier niet uit opmaken.
Eerder integendeel. Als in artikel 3, lid 5, van de Nadere regels staat "In een urnennis of graf kunnen ten hoogste twee urnen worden bijgezet" dan lijkt het mij dat dit ook voor een kindergraf zou gelden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE