Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer mag je een urn nou eigenlijk "opgraven"


25 maart 2009

Vraag nummer: 6337  (oude nummer: 12632)

Een vraagje over opgraven van een urn binnen de termijn van 20 of 10 jaar: ik lees bv in antwoord op vraag 11134 dat de urn uit een graf gehaald mag worden, 8 jaar nadat deze is bijgezet. In art. 66 van de WOL wordt gezegd dat een asbus pas na 20 jaar geruimd kan worden.
Hoe zit dit nu eigenlijk?
Mag een urn die in een urnenkeldertje of in een graf is geplaatst er nu wel of niet uitgehaald worden op verzoek van de nabestaanden en moet hier een bepaalde termijn voor gehanteerd worden?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn 2 situaties waarin een asbus kan worden opgegraven. De eerste is wanneer de rechthebbende de asbus een andere bestemming geeft. De tweede wanneer de looptijd van het graf verlopen is en het graf geruimd kan worden.
De eerste situatie is binnen de looptijd, de tweede na afloop van de termijn van het graf. Overigens kan ook bij het einde van de termijn van het graf een rechthebbende een andere bestemming aan de asbus geven.

De situatie van vraag 11134 was dat de rechthebbende op het graf de asbus een andere bestemming wilde geven. Dat kan altijd. Dat heeft ook niet met ruimig te maken. Ook niet als de rechthebbende de asbus wil opgraven om te as te verstooien. Dat is dan gewoon de nieuwe bestemming verstrooiing. Het effect is dan soms wel hetzelfde als ruiming, namelijk dat de as verstrooid wordt, maar iemand kan de asbus ook thuis willen bewaren of op een andere begraafplaats.

Een urn die in een urnenkeldertje of in of op een graf is geplaatst, kan ALTIJD verwijderd worden en een andere bestemmin krijgen, zoals ik al schreef. Altijd betekent dat je niet met een termijn te maken hebt. Men kan zich na een paar dagen bedenken, of na een half jaar of na 15 jaar. Dat maakt allemaal geen verschil. Het verzoek voor een andere bestemming kan alleen de rechthebbende op het graf doen, geen willekeurige nabestaande en ook niet meer de opdrachtgever voor de crematie, als dat niet dezelfde persoon is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE