Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderen asbus uit urngraf


27 oktober 2009

Vraag nummer: 7016  (oude nummer: 14192)

In 2008 is er een asbus bijgezet in een urngraf. De rechthebbende van het graf wil de asbus bij nader inzien toch liever thuis hebben. Mogen we de asbus opgraven en meegeven?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het antwoord op uw vraag staat in de Wet op de lijkbezorging. Artikel 63 Wlb zegt:
1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van een nabestaande die de zorg voor de asbus op zich neemt, door de houder van de plaats van bijzetting aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.
2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.

Concreet betekent deze bepaling dat u de asbus kunt opgraven en meegeven. Artikel 63 gaat uit van de situatie dat nabestaande A de asbus graag heeft, maar nabestaande B de rechthebbende is van het graf, het urnengraf of de nis waar de asbus zich bevindt. Dan heeft A de toestemming van B nodig. Maar als A en B dezelfde persoon zijn, is het natuurlijk heel eenvoudig.

De rechthebbende van een graf beslist over het verwijderen van een asbus uit het graf, ongeacht de termijn dat de asbus bijgezet is geweest. Men kan als rechthebbende altijd besluiten om de bestemming van de as te wijzigen. Men hoeft dus geen 20 jaar te wachten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Ook bij een urnengrafje speelt de vraag: van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE