Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolgvraag bijzet urn gesloten begraafplaats (14485)


6 december 2009

Vraag nummer: 7112  (oude nummer: 14515)

Geachte heer,
met dank voor uw duidelijke info.
Het verzoek om een urn bij te zetten in het familiegraf, waar circa 7 familieleden liggen, is gericht aan een ambtenaar.
( leg het verzoek maar op mijn bureau)
Inmiddels is het antwoord van een beleidsmedewerker binnen.
Zij stelt, dat het verzoek niet gehonoreerd kan worden, omdat de begraafplaats gesloten is en omdat alleen rechthebbende dit verzoek kunnen indienen.
Volgens de geente lopen de rechten begin 2010 af. Daar is de familie het niet mee eens, maar is in dit verband niet aan de orde.
De familie heeft het verzoek bijtijds ingediend, namelijk in de maand oktober/ navember.
In de brief van de betreffende beleidsmedewerker staat"als u nog vragen heeft kunt u contact met me op nemen".
Mij lijkt, dat haar brief geen voor beroep vatbare beslissing is, omdat die van B en W moet komen.
Is dat juist?
En doen we er goed aan de familie aan de gemeente een voor beroep vatbare beslissing te vragen. Want dan kan de familie pas bezwaar gaan maken.
Is dat juist?

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Het is wat knullig (van de gemeente) dat een schriftelijk antwoord van een ambtenaar komt, tenzij die boven zijn handtekening heeft staan 'namens het college van B&W'. Post van de gemeente moet altijd uitgaan van of namens het college van burgemeester en wethouders, als het in enige vorm een besluit bevat. Alleen het toesturen van een folder of een vergelijkbare praktische handeling kan een ambtenaar op eigen naam en titel doen.

Als u uw verzoek aan een ambtenaar richt of bij hem afgeeft, moet dat worden opgevat als een verzoek aan B&W. De burger hoeft niet precies alle regeltjes te kennen. Als je weet dat meneer De Jong of mevrouw De Vries 'er over gaan', is het niet vreemd om een brief meteen aan meneer De Jong of mevrouw De Vries te richten of hen een brief te geven. Maar het antwoord moet formeel altijd van het college uit gaan. Een gemandateerde ambtenaar mag namens het college de brief ondertekenen.

Zelf richt ik brieven aan een gemeente X altijd 'Aan het college van burgemeester en wethouders van X, ter attentie van de heer De Jong (of mevrouw De Vries)' en dan heb je een praktische mix. Ik stuur ze ook liever per post dan dat ik ze afgeef, omdat ze via de post zeker in het postregistratiesysmteen van de gemeente terecht komen en zo ook de tijdige afdoening wordt bewaakt. Wat er met een onderhands afgegeven brief gebeurt, of niet, is niet meer te traceren.

Ik zou in dit geval het antwoord van de beleidsmedewerker opvatten als een formele reactie namens B&W en dat ook gewoon maar zo in uw brief/bezwaarschrift aangeven. En dan meteen het bezwaar inhoudelijk beschrijven: het gesloten zijn van een begraafplaats betekent niet dat geen urnen mogen worden bijgezet. Als de grafrechten begin 2010 aflopen, kunnen ze verlengd worden, maar dat in inderdaad nog een ander aspect.
Als het antwoord van de beleidsmedewerker geen voor bezwaar en beroep vatbare beslissing is, moet de gemeente dat maar aangeven en alsnog een zodanig besluit nemen. Maar ik verwacht dat de gemeente e.e.a. niet nodeloos ingewikkeld maakt.

Ik wens u veel succes.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE