Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg op vraag 'Verplaatsen van asbus en grafrust'


10 december 2010

Vraag nummer: 7767  (oude nummer: 16243)

Geachte heer Van der Putten,

Bedankt voor uw snelle antwoord. Ik had de vraag alleen niet helemaal goed gesteld.

Ik begrijp uw eerste antwoord, maar hoe zit het dan bij algemene graven waar 2 asbussen in staan van 2 verschillende rechthebbende. Hoe zit het dan met de verplaatsing van een van deze asbussen en de toestemming? Is dan toestemming van beide rechthebbende nodig?

Bvd.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij algemene graven waar asbussen in staan, is geen sprake van rechthebbenden.
Het bepaalde in artikel 63, lid 2, Wlb ("Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.") is dus niet van toepassing. De begraafplaatshouder heeft de zeggenschap op een algemeen graf, net zoals de rechthebbende op een eigen/particulier graf zeggenschap heeft over dat eigen of particuliere graf.

Wie een asbus laat plaatsen in een algemeen graf, heeft niets te zeggen over dat algemene graf en wie of wat er verder in of uit dat algemene graf gaat, maar alleen over de asbus.
Het verschil met een eigen of particulier graf is, dat wie (uitgifte van het graf vraagt en) iemand laat begraven wel zeggenschap over het hele graf heeft. En dus wel iets te zeggen heeft over wie of wat er verder in of uit dat eigen/particuliere graf gaat.

Bij een algemeen graf waar 2 of meer asbussen in zijn geplaatst, kan de persoon die opdracht heeft gegeven voor de plaatsing later vragen de asbus er weer uit te halen. Er is geen toestemming nodig van personen die andere asbussen in het graf hebben laten plaatsen.
Wat dat betreft is het hetzelfde als bij de opgraving van een overlenene-in-een-kist uit een algemeen graf. Er is wel een vergunning van de burgemeester nodig, maar geen toestemming van de nabestaanden van andere in dat graf begraven personen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE