Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verschil asbus / urn en afbreekbare bus/urn


11 februari 2009

Vraag nummer: 6162  (oude nummer: 12318)

Geachte heer van der Putten,
Is er verschil tussen een asbus en een urn en zo ja wat is het verschil. Lees beide begrippen
Voor zover ik gelezen heb moet voor het bijzetten (in een muur) van een urn / asbus deze voorzien zijn van naam enz enz op een wijze waarop deze gegevens niet verloren c/q uitgewist kunnen worden. Is dit correct?
Indien de urn / asbus bijgezet wordt in een bestaand graf uitgaande van een biologische afbreekbare urn /asbus hoe dan met deze gegevens? Mag een biologische urn gebruikt worden?
Doel (mijns inziens) van deze biologische afbreekbare urn / asbus is dat na einde grafrecht van het graf waarin de urn / asbus is bijgezet en dit graf geruimd wordt de urn /asbus ook vergaan is en niet separaat geruimd dient te worden. Hoe is u visie omtrent deze
Mvg.
J.Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

De wet hanteert de term 'asbus' en bedoelt daarmee de 'kale' bus van metaal of kunststof waarin het crematorium de as bergt. Met een urn wordt vaak het sier-omhulsel bedoelt waarin de asbus wordt geborgen. Een urn kan van keramiek, hout, staal etc. zijn en is meestal decoratief van vorm en kleur. In mijn sub-rubrieken is het niet voor niets dat ik vragen over de urn en een monument in een categorie plaats en over (het bijzetten of opgraven van) een asbus in een andere.

In de praktijk gebruiken veel mensen de termen asbus en urn door elkaar. Ikzelf niet en de meeste mensen uit de uitvaartbranche ook niet. Maar als iemand een vraag stelt over een urn en ik begrijp dat men de asbus bedoelt, dan ga ik niet schoolmeesteren en zeggen dat men het verkeerde woord gebruikt. Voor veel mensen klinkt 'urn' respectvoller dan het meer zakelijke woord 'asbus'.

Een asbus is altijd voorzien van onuitwisbare persoonsgevens.
Artikel 58 Wlb stelt in lid 2: "De as wordt geborgen in één of meer asbussen. Een asbus wordt gesloten en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede een registratienummer, in onuitwisbare letters en cijfers vermeld. Binnen twintig jaren na het plaatsen van dit opschrift mag het niet van een ongeopende asbus worden verwijderd of daarop onleesbaar worden gemaakt." Gebruikelijk is dat een asbus wordt afgesloten met een deksel, waarin de gegevens geponst zijn.

As mag in een afbreekbare asbus worden bijgezet. Ik zie het bergen van as in een biologische afbreekbare urn /asbus als een vorm van traag verstrooien. De as zal uit de oude asbus moeten worden gehaald. Het plaatsen van een afbreekbare asbus in een nis in een urnenmuur zie ik niet als logisch, omdat er uiteindelijk een los hoopje as in de nis zal liggen. Dan heeft de afbreekbaarheid van de asbus geen functie. Wel, als de asbus geplaatst wordt in of op een graf. Dan wordt de as in de grond opgenomen.

Ik ben op de diverse aspecten al dieper ingegaan in mijn antwoord op eerdere vergelijkbare vragen zoals vraag 9704: 'Waterurn plaatsen op een graf' en vraag 11109: 'Vergaanbare asbus begraven' in de subrubriek Cremeren > Bijzetten of opgraven asbus.

Inderdaad kun je stellen dat een afbreekbare urn / asbus makkelijk is omdat dij het ruimen van een graf de asbus niet separaat geruimd hoeft te worden. Maar het is dan ook niet meer mogelijk om tijdens of na afloop van het grafrecht de as een andere bestemming te geven. Daarom zie ik de plaatsing van een afbreekbare asbus als een vorm van verstrooiing.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE