Verplaatsing urnen van columbarium naar grafkelder; vergunning?


19 januari 2004

Vraag nummer: 2812  (oude nummer: 3808)

In 1996 en 2002 zijn urnen bijgezet in een columbarium op de begraafplaats.
Kinderen vragen thans om de urnen van hun ouders over te brengen naar een bestaande grafkelder van de grootouders.
Zijn er voor het overbrengen naar deze grafkelder vergunningen nodig?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen vergunningen van overheidswege nodig voor het verplaatsen van een asbus. Het verlof van artikel 29 Wlb voor kisten heeft geen 'broertje/zusje' voor urnen.
Wel moet de rechthebbende van de bis waar de urnen thans zijn bijgezet zijn of haar toestemming geven (artikel 63, tweede lid, Wlb).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >