Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsen van asbus en grafrust


7 december 2010

Vraag nummer: 7758  (oude nummer: 16231)

Geachte heer Van der Putten,

Hoe zit het met verplaatsing van asbussen? Mag dit en onder welke voorwaarden? En hoe zit dit dan met de grafrust? en toestemming?

Is het verplaatsen van een asbus dan niet hetzelfde as herbegraving?

Bvd.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Verplaatsen van een asbus mag altijd, mits met toestemming van de rechthebbende op het graf of de urnennis.

Grafrust speelt bij asbussen geen enkele rol. Grafrust speelt alleen bij stoffelijke overschotten, omdat die een flink aantal jaren nodig hebben om te verteren en het tussentijds verplaatsen dan bezwaarlijk is.

Voor het op- en herbegraven van een asbus of voor het opgraven en afgeven aan nabestaanden, is geen vergunning van de burgemeester nodig. Als de rechthebbende het vraagt, kan het direct worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE