Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging bewaren van de as op het crematorium


27 juli 2005

Vraag nummer: 3916  (oude nummer: 6273)

Geachte heer,

Mijn vader kwam te overlijden in de nacht van zaterdag op zondag 3 juli.
Op deze dag was ik pas laat in de middag te bereiken. Ook mijn zus was niet te bereiken.
Mijn jongste broer, werkzaam bij een begrafenisonderneming, heeft toen op de zondagmiddag, zonder overleg met mij of mijn zus, zonder de wens van mijn vader te respecteren, een crematie geregeld, hij leefde in onmin met mijn vader.
Mijn vader had een (dubbel)diep graf aangekocht. Mijn vader had begraven willen worden. De crematie heeft de donderdag daarop plaatsgevonden. Nu heb ik begrepen van de uitvaartbegeleider, die overigens niet zorgvuldig is nagegaan wat de wensen van de nabestaanden waren en wist van de problemen die mijn beide broers hadden gemaakt bij de begrafenis van mijn moeder, dat de as een maand bewaard blijft op het crematorium. Hoe bereik ik, dat de as langer bewaard wordt, want mijn broer wil de urn met as niet laten bijzetten in het graf en het laat zich aanzien dat dus ik genoodzaakt ben juridische stappen te ondernemen om dit te bewerkstelligen?

Bij voorbaat dank voor uw hulp, verblijf ik,

Hoogachtend

X Xxxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Een uitvaartbegeleider hoeft niet te onderzoeken wat de wensen van andere nabestaanden dan zijn opdrachtegever zijn. Hij kan het meestal niet eens, want hij kent die nabestaanden niet of niet allemaal. En als hij ze wel kent, is het gewoon niet zijn taak of bevoegdheid. En wat kan hij er verder mee als hij van 2 of 3 nabestaanden 2 of 3 meningen hoort? Hij is geen voorzitter van de debatingclub, maar alleen iemand die wensen van een opdrachtgever uitvoert. Bij meningsverschillen tussen nabestaanden moeten zij het onderling regelen.

Wat ik mij afvraag is, dat als u wist dat uw vader een graf had gekocht, waarom hebt u dan (stilzwijgend) ingestemd met de crematie?

De asbus moet inderdaad een maand bij het crematorium blijvenb, alvorens hij afgegeven mag worden of de as verstrooid mag worden. Die termijn is juist om in de situaties als deze de nodige maatregelen te kunnen treffen. De eerste manier zou natuurlijk zijn minnelijk overleg in familiekring. Maar als dat niet lukt, zou beslag op de asbus gelegd moeten worden, of een variant daarop.
Maar dat is eigenlijk iets wat u zelf niet kunt. U kunt het crematorium wel vragen om de asbus voorlopig niet aan uw broer af te geven of de as niet te verstrooien, maar het crematorium mag aan uw verzoek niet voldoen als uw broer zegt "Daar heb ik niets mee te maken". Want het crematorium heeft een contractuele band met uw broer en niet met u. Er moet voor het crematorium een objectief gegeven zijn zoals de aanzegging van een rechtszaak of kort geding, en niet door een - voor het crematorium willekeurig - familielid maar door een advocaat of gespecialiseerd adviseur, om haar verplichtingen jegens uw broer tijdelijk op te schorten. Een crematorium mag een asbus onder zulke voorwaarden wel enkele weken vast houden, maar geen maanden.

Als minnelijk overleg met uw broer niets oplevert hebt u juridische hulp nodig om de termijn van bewaren van de asbus te verlengen. Maar ook om de wens van uw vader af te dwingen, want alleen door tijdsverloop zal uw broer niet op andere gedachten te brengen zijn, lijkt mij.
U kunt zelf een advocaat in de arm nemen (wellicht hebt u recht op deels gefinancierde rechtshulp), of mij mailen of bellen (zie adresgegevens in de Adressengids op deze site onder Juridisch advies).

Zie vergelijkbare vragen over het vasthouden van een asbus door het crematorium in de sub-rubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE