Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergaanbare asbus begraven


22 juli 2008

Vraag nummer: 5584  (oude nummer: 11109)

Iemand wil in een graf een asbus begraven, die op den duur vergaat.(iets nieuws)
Volgens onze verordening mag verstrooien alleen op het strooiveld. Als de bus vergaat, komt dat eigenlijk overeen met verstrooien.
Mag dit?
Volgens de wet moet een bus ook op te graven zijn en dit kan dus ook niet.
Graag uw mening.
Met vriendelijke groet,
Margreet de Blois
gem. Bussum

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit zijn lastige situatie voor de begraafplaatshouder die alles netjes wil doen, want het zit overal een beetje tussen in.
Als de asbus zodanig is geconstrueerd dat hij heel snel vergaat of snel as afgeeft, zoals een zogenaamde waterurn, zie ik het als een vorm van verstrooien. Als dat pas op langere termijn gaat gebeuren, zie ik het als het gewoon bijzetten van een asbus. De huidige generatie asbussen is van kunststof en zal niet zo snel vergaan. Maar vroeger waren asbusen van metaal; dat ging ook (door)roesten en dan werd de as ook in de grond opgenomen.

Het klopt wat u zegt, dat de wetgever er van uit gaat dat een asbus op te graven is. Maar in de gevallen dat oude metalen asbussen lang begraven zijn, gaat dat vaak ook al niet meer, afhankelijk van de termijn, grondsoort en vochtigheid van de aarde. Dus heel absoluut is dat niet. Als er geen asbus meer is, valt er feitelijk niets meer op te graven. Dat geldt ook voor een gewoon stoffelijk overschot in een graf; men mag dat ook opgraven maar als de lijkvertering gunstig is verlopen is er na enkele tientallen niets meer om op te graven. Dat is geen reden om het begraven te verbieden.

Volgens uw beheersverordening mag verstrooien alleen op het strooiveld. Maar dat is waarschijnlijk gewoon praktisch gedacht geweest. Men heeft geen 'mengvormen' voor ogen gehad, toen de verordening opgesteld werd. Feitelijk is er helemaal niets op tegen als as in een graf op de begraafplaats verstrooid wordt in plaats van op het strooiveld. Alleen als er hele grote hoeveelheden verstrooid worden, moet men soms maatregelen treffen voor de bovenste laag grond. Dan moet men volgens de Inspectierichtlijn lijkbezorging denken aan honderden verstrooiingen per hectare per jaar en daar komt uw begraafplaats natuurlijk niet aan.

Ik meen dat een begraafplaatshouder uit principe zoveel mogelijk tegemoet dient te komen aan de wens van de overledene of diens nabestaanden. En als dat een beetje knelt met de regeltjes, moet men de regeltjes aanpassen. En niet andersom. Als er tenminste geen goede reden is om aan die regels vast te houden of als ze er niet in voorzien.
Dat is ook uw uitgangspunt denk ik, anders hoeft u geen vraag te stellen.

Hoe lossen we dit op?
Technisch of anderszins is er geen enkel bezwaar om as in een graf te verstrooien. Het belangrijkste is om goed in de administratie opgenomen te hebben, wat de feitelijke situatie is. Dat te verwachten is dat, gelet op de keuze voor het soort asbus, de as niet meer opgegraven zal kunnen worden.
Ik meen dat men deze asbus op grond van de huidige verordening en wetgeving mag bijzetten, ongeacht het te verwachten spoedige vergaan van de asbus.
Wil men een en ander juridisch nog beter afdekken, dan zou ik als college van burgemeester en wethouders een besluit nemen waarbij de gehele begraafplaats als terrein om permanent te verstrooien wordt aangewezen, conform artikel 66b Wet op de lijkbezorging. En als de beheersverordening een keer aan een herziening toe is - wat waarschijnlijk volgend jaar 2009 het geval zal zijn gelet op de wijziging van de Wlb die nu bij de Tweede Kamer ligt - zou ik er in opnemen dat as verstrooid kan worden zowel op het strooiveld als in een graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE