Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verdwenen urn


27 augustus 2011

Vraag nummer: 25782

Op 1 juli 1987 is mijn schoonmoeder overleden en enige dagen later gecremeerd.Op 9 december 1987 werd de urn in ontvangst genomen door de beheerder van de begraafplaats ( schriftelijke verklaring aanwezig ) om bijgezet te worden in het door ons gehuurde urnengraf. Op 23 juli 1991 stierf mijn schoonvader en werd zijn as ( urn ) op 2 augustus 1991 bijgezet in het zelfde urnengraf ( getekende verklaring aanwezig ).
Op 23 april 2011 werd op onze wens het graf geopend met de bedoeling de as terug te brengen naar het geboorteland van mijn schoonmoeder en de as samen met de as van haar man te verstrooien. In het graf bleek alleen de urn van mijn schoonvader aanwezig te zijn. Uiteraard is het incident onmiddellijk gemeld aan het kerkbestuur, waarna excuses en enkele gesprekken volgden. Tot nu toe is er echter weinig concreets gebeurd , behalve dat men de huur van die vier jaren terug wilde betalen.
Graag willen mijn vrouw en ik de urn terug. Wat kan ik vragen ?

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt alleen de urn (eigenlijk de asbus; een urn is gewoonlijk een sier-omhulsel van de asbus) vragen. Het lijkt er op dat de (toenmalige?) beheerder de asbus van uw schoonmoeder in een verkeerd graf heeft geplaatst.

Maar misschien is er nog iets anders aan de hand. Asbussen waren in 1987 gewoonlijk van metaal. Deze metalen bussen zijn later geleidelijk vervangen door kunststof bussen, omdat de metalen bussen bij begraving in de grond weg roestten. Dan is er soms niets meer van te vinden dan een verkleuring van de aarde. Zou dat hier misschien ook het geval kunnen zijn?

Misschien is de asbus per ongeluk in een buurgraf geplaatst. Nu kan en mag het kerkbestuur niet in 'willekeurige' graven gaan graven om te zien of de bus zich daar misschien bevindt. Maar misschien wordt de asbus ooit later wel aangetroffen bij de ruiming van een ander graf.

Juridisch is aan deze kwestie weinig of niets te doen. De rechter zal nooit toestaan dat in een ander graf wordt gegraven als er geen heel duidelijke aanwijzing is dat de asbus zich in dat andere graf bevindt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE