Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnengraf schudden?


12 januari 2006

Vraag nummer: 4224  (oude nummer: 7267)

Ik krijg de vraag voorgelegd of een urnengraf geschud kan worden. In onze verordening staat dat er 3 urnen of as daaruit geplaatst kan worden in een urnengraf. Hoe moet je het zien als een urnengraf geschud of herschikt gaat worden en dan speciaal als de as er in is uitgestrooid? En zit er net zoals bij een gewoon graf, grafrust aan vast?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het schudden van een urnengraf is eigenlijk een non-vraag, in de zin dat de vragensteller blijkbaar geen concreet beeld heeft wat 'schudden' betekent en feitelijk inhoudt. Het is een vorm van ruiming, waarbij je bij een gewoon graf de eventueel nog aanwezige resten van beenderen dieper in het graf begraaft, om ruimte te maken voor een nieuwe kist. Na het schudden is de betreffende persoon formeel niet meer begraven, maar liggen er resten. Die resten zouden ook vermengd kunnen zijn of worden met de resten van andere personen, als het graf al eerder geschud is, of er meerdere lagen in het graf geschud worden. Je kunt tussen die beenderen niet meer herleiden wat wiens botje was. Althans niet zonder speciaal onderzoek.

Bij een urnengraf kan ik mij bij 'schudden' niets voorstellen, behalve heel letterlijk dat men een urn die er eerder stond, leeg schudt in het graf. Ofwel dat men de as verstrooit. Dat kan, ook IN het graf, als de verordening de verstrooiing van as op de begraafplaats toestaat. En de begraafplaats als permanent strooiveld is aangewezen.

Maar dan heb je geen ruiming, maar het geven van een andere bestemming aan de as. Dat is wettelijk geen probleem, als het de opdracht is van de rechthebbende van het (urnen)graf.
Je hebt bij een asbus, als het gaat om een opdracht van de opdrachtgever/rechthebben, niet te maken met een wettelijke termijn van grafrust. Het geven van een andere bestemming aan de as kan altijd, bij wijze van spreken net zo goed 1 week na de crematie als na 50 jaar.

Als de begraafplaats nog niet als strooiveld is aangewezen, zou ik dat trouwens wel doen. Altijd handig, ook voor dit soort gevallen.
Ook handig is het om in de tarieflijst, behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten, ook een tarief te hebben voor het verstrooien van as op of in een graf.

Maar een vraag is wel of de gemeente het aantal asbussen en/of asverstrooiingen in een graf wil maximeren. Om het aantal asbussen te maximeren, dat heeft een feitelijke reden. Om het aantal asverstrooiingen te maximeren heeft geen zin, tenzij het er elke week eentje zou zijn. Maar er is geen reden om de asverstrooiing gratis te doen. De plek heeft voor de nabestaanden betekenis, maar kost de gemeente/gemeenschap ook veel geld aan onderhoud. Daar mag een vergoeding tegenover staan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Ook bij een urnengrafje speelt de vraag: van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE