Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnenbewaarplaats buiten begraafplaats


10 april 2003

Vraag nummer: 2158  (oude nummer: 2565)

Thu, 10 Apr 2003 11:24

Hierbij wil ik u het volgende vragen. Er is een verzoek bij de gemeente binnengekomen van een gilde om een urnenmuur te mogen maken op grond die eigendom is van het gilde. Het is de bedoeling dat in de muur de urnen met de as van de overleden leden geplaatst worden. De bestemming van de grond is openbaar groen. Is het u bekend of er elders in Nederland urnenbewaarplaatsen zijn buiten begraafplaatsen. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Helma Coopmans

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan kan niet anders zijn, dan dat het hier gaat om het Heilig Bloedsgilde. Een gilde waarvan de geschiedenis terug gaat tot ongeveer 1480. En dat weliswaar in die vele eeuwen ook wel z'n dieptepunten heeft gehad en ter ziele leek te gaan, maar dat ook twee keer is heropgericht. Een traditie waar uw dorp/gemeente trots op kan zijn.

Het gaat hier bij mijn weten om een unicum gaat. De Wet op de lijkbezorging kent weliswaar sinds enkele decennia de mogelijkheid om asbussen bij te zetten in een buiten een crematorium of begraafplaats gelegen bewaarplaats (artikel 62, eerste lid, aanhef en onderdeel c). Maar mij zijn dergelijke bewaarplaatsen niet bekend. Nu ken ik natuurlijk ook niet alles wat zich in den lande afspeelt, maar veel 'aparte' situaties zijn mij inmiddels toch wel ter ore gekomen. Ik ken weliswaar gevallen waarbij mensen de asbus van hun man/vrouw of familielid in de tuin hebben gezet, maar dat is geen bewaarplaats met een openbaar karakter.

Kortom, ik denk dat dit de eerste keer wordt, als het doorgaat.

Er spelen dan een paar vragen. De eerste is, of toestemming van de raad of van het college nodig is voor aanleg en in gebruik neming, vergelijkbaar met de aanleg en in gebruik neming van een begraafplaats. Het antwoord is: neen. Althans niet van de raad voor de aanleg, alleen van het college voor het in gebruik nemen, maar dat is nauwelijks een inhoudelijke toetsing, meer een formaliteit.
Waar de gemeente zich voorts over moet buigen, is de vraag of er een bouwvergunning moet worden verstrekt en of e.e.a. verenigbaar is met het bestemmingsplan. Of een bouwvergunning nodig is hangt af van de voorschriften in het bestemmingsplan en de grootte en uitvoering van de urnenmuur. Gewoon de normale procedure dus voor een bouwwerk. Ik kan me voorstellen dat als de muur niet te hoog wordt, geen vergunning nodig is. Maar goed, dat kan ik niet zeggen zonder details te kennen.
De aanwezigheid van een urnenmuur hoeft niet te strijden met de bestemming openbaar groen. Het hangt een beetje van de planvoorschriften af. Maar ik heb - sprekend vanuit mijn ervaringen als o.a. voormalig hoofd RO van een gemeente en bestuursrechter en voorzitter/lid van een Awb-commissies - eigenlijk de indruk dat een bestemming als openbaar groen juist een perfecte bestemming is.
De grond is eigendom van het gilde. Wel, mooier kan het allemaal bijna niet.

Waar het gilde nog wel aan moet denken, als de plannen doorgaan, is om goede afspraken te maken over het gebruik en het beheer van de urnenmuur. Afspraken tussen de eigenaar (het gilde) en de nabestaanden. Want ook het gilde zal na verloop van tijd te maken krijgen met nabestaanden die bepaalde dingen allemaal net iets anders willen dan dat het gilde in gedachten had. Net als de beheerder van een begraafplaats of crematorium meemaakt. Er ontstaan over en weer rechten en plichten. Kortom: men moet 'algemene voorwaarden' of een reglement hebben. Dat voorkomt een hoop heibel en heisa.

Urnenmuren heb je verder in alle maten en soorten. Zijn de nissen voor 1 of 2 urnen? Worden de nissen afgedekt met platen of zijn ze open? Aan welke formaten moet je denken? En wat voor investeringen en kosten zijn realistisch?
Men moet links en rechts eens rondkijken en informatie vragen bij beheerders van begraafplaatsen en crematoria die een urnenmuur hebben, om de voor- en nadelen in kaart te brengen.

Met vriendelijke groet.,

mr W.G.H.M. van der Putten

10 april 2003


Naschrift:
Het bleek niet te gaan om het gilde van Boxmeer, maar om het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H. Sacramentsgilde uit Beugen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE