Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn weer in handen krijgen (broer betaalt huur nis niet)


20 maart 2016

Vraag nummer: 45600

De situatie is als volgt. De urn van mijn vader staat in een urnenmuur van een crematorium. Een broer is contactpersoon. Deze heeft van de overige broers en zus geld ontvangen (ieder zijn deel) om voor een periode van 4 jaar het recht om in de urnenmuur te staan te voldoen. Dit is niet gebeurd voor een periode van 4 jaar maar voor 2 jaar. Waardoor er na 2 jaar het volgende gebeurde. Het bekende bordje met de vraag of de familie contact op wil nemen met de administratie. Wat bleek, er was dus voor 2 jaar betaald en moest er opnieuw betaald worden. Om een lang verhaal kort te maken. Mijn broer (contactpersoon) onderneemt geen aktie en zijn de kosten dusdanig opgelopen dat de urn weg is gehaald en in een bewaarruimte is geplaatst. Pas als de kosten voldaan zijn komt de urn weer vrij. Wij hebben uiteindelijk een kort telefonisch contact gehad met desbetreffende broer (contactpersoon) die aangeeft dat wij het zelf maar moeten gaan oplossen. U ziet de vraag al aankomen... Wat adviseert u ons.? Kunnen wij als familie de urn weer in handen krijgen? Of kunnen wij als wij de rekening betalen aanspraak maken op de urn ondanks dat mijn broer nog contactpersoon is.? Ik/wij horen graag van u. Met vriendelijke groet H van Bree

Antwoord:

Geachte heer,

Als de huur van de nis in de urnenmuur niet betaald is, kunnen er 2 situaties zijn. Als er een contract is getekend voor 4 jaar maar er slechts voor 2 jaar betaald is, heeft het crematorium een vordering op betaling. Als er geen contract voor 4 jaar was, maar het contract per jaar verlengd werd, houdt de huur op en komt de urn vrij.
In beide gevallen heeft in principe de (voormalige) rechthebbende van de rechten op de nis, uw broer, aanspraak om de urn weer af te halen (eventueel tegen betaling van achterstallige kosten).

Als de huur/grafrechten verlopen zijn of wegens wanbetaling vervallen verklaard zijn op grond van het reglement of de algemene voorwaarden, kan de crematoriumhouder de asbus waarschijnlijk ruimen door de as te verstrooien. Althans, als uw broer afziet van aanspraak op de urn, stilzwijgend passief of actief.

Maar eigenlijk maakt dit allemaal niet zo veel verschil. Ik zou als ik u was het crematorium aanschrijven en verzoeken om, nu uw broer de huur niet meer betaalt, de as aan u en/of andere nabestaanden te geven, tegen vergoeding van eventuele onkosten. De crematoriumhouder kan de asbus niet eeuwig ter beschikking van uw broer houden, maar kan de as ook niet verstrooien, nu u er belangstelling voor hebt. Dus uiteindelijk zal men de asbus aan u moeten afgeven.

Het is wel belangrijk om de aanvraag schriftelijk te doen en niet telefonisch, zodat u de aanvraag zonodig kunt bewijzen. En ook om regelmatig schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail, te informeren naar de stand van zaken.
Dan kan het mijns inziens niet anders dan dat het in orde komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 23 april 2016 wordt in de Westerkerk in Amsterdam de Uitvaartbeurs Amsterdam gehouden. De beurs is gratis toegankelijk voor het publiek!


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE