Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn uit columbarium verwijderen


2 juli 2003

Vraag nummer: 2328  (oude nummer: 2792)

Geachte heer van der Putten,

De echtgenoot van mevrouw "X" is overleden en staat reeds geruime tijd in het columbarium van het crematorium. Mevrouw "X" was ten tijde van het regelen van de crematie de opdrachtgeefster en heeft destijds als asbestemming het columbarium gekozen. Dit najaar loopt de periode van het columbarium af (tien jaar) en zal mevrouw door het crematorium aangeschreven worden met het verzoek aan te geven of zij de periode weer met tien jaar wil verlengen óf dat ze wellicht een andere asbestemming gaat kiezen.

Heden bereikt mij het bericht van de zoon van mevrouw "X" welke mij weet te vertellen dat mevrouw "X" niet voor verlenging gaat kiezen. Wélke asbestemming het gaat worden weet hij ook niet, maar in ieder geval zal de urn uit het columbarium gaan. De zoon maar ook zijn zus zijn het daar niet mee eens, want zij willen naar hun vader toe kunnen blijven gaan. Er is echter één probleem. Noch de zoon, noch de zus hebben contact met hun moeder, en doen mij het verzoek of ik iets voor hun kan betekenen.

Wat ik de zoon in ieder geval heb gevraagd is, om zijn verhaal op papier te zetten en het mij toe te sturen. Vervolgens kan ik eventueel met mevrouw "X" contact opnemen en het verhaal aan haar voorleggen. Wil ze hier niet op ingaan, houdt het waarschijnlijk op voor de zoon en dochter.
Gaarne verneem ik uw advies in deze.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

(naam bekend)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is altijd bewonderenswaardig als een uitvaartondernemer of houder van een begraafplaats of crematorium probeert om voor mensen een bepaalde oplossing te vinden, maar men moet er m.i. altijd heel voorzichtig mee zijn om zich te mengen in familieverhoudingen. Hulp kan zich soms op een geweldig vervelende manier keren tegen de persoon of instelling die alleen maar behulpzaam wil zijn.

Of enige ‘bemiddeling’ tussen de kinderen en de moeder kans van slagen heeft, zal erg afhangen van de vraag waarom er geen contact meer is. In gevallen die ik wel eens heb meegemaakt, kan het zo zijn dat de moeder alleen maar besluit om iets te doen, om de kinderen dwars te zitten. Willen zij de asbus bewaren, dan zal de moeder opdracht geven tot verstrooiing. Dat is een reëel risico.

Het kan tactischer zijn om de moeder neutraal aan te schrijven en te vragen of zij 1) verlenging wenst, dan wel 2) een andere (betaalde) bestemming wenst, dan wel 3) afstand doet van de asbus (kosteloos), zodat die later geruimd kan worden (zonder dat u een termijn noemt waarop dat zou gebeuren). Ik zou een antwoordformulier met 3 aankruis-mogelijkheden, stippellijntjes bij vraag 2 en stippellijntjes voor een handtekening meesturen.
Als zij dan aangeeft afstand te doen van de asbus, bent u vrij om de kinderen de gelegenheid te geven om de asbus te laten staan.

Ik trek de vergelijking met het behoud van een graf. Je kunt een rechthebbende op een graf niet verplichten om het graf op anderen zoals een kind over te dragen. Maar als de termijn is verlopen of afstand van het graf is gedaan, dan is de houder van de begraafplaats vrij om het graf aan een ander uit te geven. Zie diverse vragen in de sub-rubrieken Graf overschrijven en Graf ruimen.

Als de moeder voor verstrooiing kiest (waar ze voor moet betalen), dan kunnen de kinderen altijd nog proberen om haar te overreden en er zonodig een advocaat voor in te schakelen. In rechtszaken over de keuze tussen behoud van de asbus en verstrooiing heeft de rechter altijd voor behoud gekozen, als verstrooiing niet de uitdrukkelijke wil van de overledene was.

Ik heb uw naam onder de vraag weggehaald en kleine details gewijzigd, omdat ik wel vaker heb gemerkt dat bij meningsverschillen over graven en asbussen, álle partijen deze rubriek raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE