Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn in kist?


23 april 2014

Vraag nummer: 38146

Geachte mr. Van der Putten,

Kan een urn mee in de kist?

Ik vond het volgende:
http://www.uitvaart.nl/juridisch/cremeren/bijzetten-of-opgraven-asbus/urn-in-kist-begraven/25343/25343
"Menselijke stoffelijke resten dienen individueel, goed van elkaar gescheiden, begraven te worden. Het is wel toegestaan om as los, zonder urn of asbus, in een kist te verstrooien, mits de betreffende begraafplaats het verstrooien van as in een graf toestaat."

Dit lijkt mij in direkte tegenspraak.

U schrijft verder:
http://www.uitvaart.nl/juridisch/cremeren/bijzetten-of-opgraven-asbus/meebegraven-urn-in-kist-graf/6802/6802
"De urn mag niet mee in de kist worden begraven. Wel direct op, naast of onder de kist. Men moet namelijk bij de urn kunnen komen zonder het stoffelijk overschot in de kist te storen, en andersom. Het principe van de wetgeving inzake begraven is dat iedereen apart wordt begraven en niet in of door elkaar."

De laatste zin lijkt me dan weer in tegenspraak met voorgaande, indien de as is/wordt verstrooid (in de kist).
Bon. De vraag staat: kan een urn mee in de kist?

Hoogachtend,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen tegenspraak, als u zich realiseert dat het verstrooien van as een eindbestemming is, die niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Men kan verstrooide en in de aarde opgenomen as niet bijeen schrapen en de dan dan weer een andere bestemming geven. Er zal daarom geen situatie kunnen ontstaan waarbij de grafrust van het begraven lichaam verstoord kan worden.

Bij in een graf begraven asbussen (een 'urn' is alleen een sieromhulsel voor een asbus) bestaat het wettelijke recht op die asbus weer op te mogen graven en een andere bestemming te geven. Wat ongewenst is, is dat men in een ingezakte en half vermolmde kist met een in staat van ontbinding verkerend lichaam zou moeten graven naar de asbus die ooit in die kist is geplaatst. Dat wil de wetgever niet. Als er losse as (zonder omhulsel) in zo'n kist zou liggen, zou dat geen probleem zijn omdat die losse 'verstrooide' as nooit opgegraven kan en mag worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld de vraag: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE