Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn in eigen bos begraven. Mag dat?


22 februari 2010

Vraag nummer: 7345  (oude nummer: 15173)

Geachte heer van der Putten,

Mijn familie en ik hebben een mooi stuk bosgrond waar wij graag in het vervolg onze eigen familieleden zouden willen begraven. Niet echt een kist met overblijfselen begraven maar een urn met as (die wij overigens willen vervangen door een exemplaar dat biologisch afbreekbaar is). Van een aantal van onze overleden familieleden loopt het contract af van het urnengraf en we zouden deze graag naar huis brengen en op de plaats leggen waar zij zijn opgegroeid. Is dit volgens de wet mogelijk ? En zo ja, zitten er restricties aan deze vorm van begraven, zoals aantallen op een bepaalde oppervlakte ?

Antwoord:

Geachte heer,

Een urn met as kan men in de eigen tuin of op een stuk bosgrond begraven, als dat niet strijdig is met de bepalingen van het bestemmingsplan.
Er zijn geen vergunningen nodig.
Tegen een incidentele begraving zal niet veel bezwaar bestaan, maar als men een mini-begraafplaatsje met meerdere urnengraven gaat aanleggen, kan de gemeente dat wel als strijdig gebruik zien.

Voor het begraven overledenen in een kist kan alleen de grond worden gebruikt die overeenkomstig artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging door de gemeenteraad als begraafplaats is aangewezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE