Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn in algemeen graf?


4 november 2002

Vraag nummer: 1441  (oude nummer: 1795)

Mon Oct 1 11:52:06 2001

Geachte meneer,

Allereerst de volgende situatie.
Van een familie is de man overleden en gecremeerd. De as staat al bijna een jaar in ons crematorium, maar heeft nog geen bestemming.
Nu is gisteren ook de vrouw overleden. Haar wens is om op onze begraafplaats begraven te worden en dat de urn met de as van de haar man bij haar in het graf wordt bijgezet. Er zijn geen financiƫn voor een koopgraf voor 20 jaar, dus moet het een algemeen (huur)graf worden voor 10 jaar.
Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1. kan een huurgraf voor 10 jaar, na 10 jaar geruimd worden, als daar een urn in begraven is? Het gaat hier immers niet om een urn in urnenveld, maar in een normaal veld met algemene graven.
2. Wat zijn de gevolgen als de as niet in de urn wordt gedaan, maar bijvoorbeeld naast de kist in het graf verstrooid wordt?
3. Kunnen nabestaanden, na 10 jaar , ruimen van dit graf tegenhouden door op de wet te wijzen?

Wij ( en de familie) zien uit naar uw antwoord!

(naam begraafplaats/crematorium bij Uitvaart.nl bekend)

Antwoord:

Geachte heer,
Om privacyredenen van de familie hebben we de naam van uw gemeente maar even weggehaald.Ik heb even gekeken naar de beheersverordening van uw gemeente. De verordening is helder: een asbus kan worden bijgezet in een eigen graf of in een algemeen urnengraf of een eigen urnengraf. Maar niet in een gewoon algemeen graf. Het is jammer, maar de urn kan niet bij de vrouw in een algemeen graf worden bijgezet.
De reden van dit verbod is eigenlijk al door u zelf aangegeven: een asbus moet volgens de wet (art. 66, lid 1, sub a) tenminste 20 jaar bewaard blijven, en een algemeen graf mag na 10 jaar geruimd worden. U zou het algemene graf niet kunnen ruimen. Of u zou de asbus na ruiming van het algemene graf nog een aantal jaren elders moeten begraven of bijzetten. Maar ja, dat is een aanvechtbare zaak, want daar moeten de nabestaanden eigenlijk ook mee instemmen en voor betalen. En wel vooraf; niet dat je wanneer je over bijvoorbeeld 13 jaar het algemene graf ruimt en met een asbus in je han-den staat, waar wellicht op dat moment de familie geen belangstelling meer voor heeft en niet voor wil betalen. Je mag de asbus dan niet ruimen door de inhoud te verstrooien. Dat is in strijd met de wet. De begraafplaats moet administreren wat er met de asbus en de as gebeurt (artikel 10 Besluit op de lijkbezorging), zodat het ook nog allemaal zwart op wit moet, tenzij je zowel met de asbus als met de administratie gaat sjoemelen.Gesjoemel moet ik u(w gemeente) sterk afraden. Ten eerste moet je dat niet willen. Ten tweede is het van het grootste belang dat mensen er 100% op kunnen vertrouwen dat een begraaf-plaats zich aan de wettelijke regels houdt.
U vraagt wat de gevolgen zijn als de as niet in een asbus of urn wordt bijgezet, maar IN het algemene graf wordt verstrooid. Feitelijk kan dat helemaal geen kwaad, maar ook dit is in strijd met de verordening. Het mag alleen in een eigen graf of eigen urnengraf.Wellicht is het wel mogelijk om de as OP het algemene graf te verstrooien. Ik lees in uw veror-dening geen bepaling over het verstrooien van as op de begraafplaats. In het algemeen adviseer ik altijd om de begraafplaats in haar geheel als permanent strooiveld aan te wijzen op grond van artikel 66b Wlb. Dat biedt maximale vrijheid. Er kan dan bijvoorbeeld boven een leeg graf wor-den verstrooid, maar ook, als de familie dat wil, boven een eigen of algemeen graf. Het kan echter zijn dat de begraafplaats in uw Algemene Plaatselijke Verordening genoemd is als verbo-den terrein om as te verstrooien. Het verbod in de APV wordt echter teniet gedaan door een besluit op grond van artikel 66b Wlb.
U vraagt of nabestaanden na 10 jaar ruiming van het algemene graf kunnen tegenhouden door op de wet te wijzen. Ja, dat zou kunnen. Het wordt dan een ingewikkeld verhaal dat je het graf misschien wel deels zou kunnen ruimen. Maar dat werkt natuurlijk niet. En als men er mee naar de pers loopt, is het allemaal niet uit te leggen.Kortom: niet aan beginnen. Het is jammer voor de familie, maar de problemen zijn of worden voor u te groot.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE