Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn herbegraven; kan/mag dat?


10 november 2004

Vraag nummer: 3455  (oude nummer: 4918)

Mijn vader is in 1999 overleden, gecremeerd en de urn is in een urngraf geplaatst op de algemene begraafplaats in Almere Haven. De grafkamers aldaar zijn gelegen op heuvels. Sinds de bijzetting ontstaat er telkens een grote kuil voor het graf waardoor alles schot en scheef komt te staan. Elke keer word het opgehoogd (met zand,gewoon over mijn keitjes en plantjes heen) maar na verloop van een paar maanden is de kuil weer terug. Elke keer als ik het graf bezocht werd ik gestoken door rode mieren. Dat heb ik doorgegeven en ook mijn vermoedde dat mijn vader op een termietenheuvel ligt. Dit voorjaar is gebleken dat het rond het graf van mijn vader wemelde van de rode mieren nesten. De grond op en rond het graf is toen op 40 cm afgegraven. Er is een verdelgingsbedrijf bij geweest welke de mieren gedood zou hebben. Helaas enkele maanden later werd ik weer gebeten door de mieren. Wederom moet er een bedrijf bijkomen. Dan groeit er op en rond het graf van mijn vader een grassoort met dikke lange bladeren en dikke witte wortels (iets van pluisgras ofzo) dat zich overal doorheen werkt en volgens de onderhoudsman van de begraafplaats blijft vermenigvuldigen al blijft er maar een stukje van 1 cm in de aarde zitten. Ook het afgraven van de 40 cm aarde heeft hier niet geholpen. Telkens als ik kom ziet het graf er armoedig en verwaarloosd uit. Triest voor mij maar nog triester voor mijn moeder die nog in leven is. Als zij naar het graf toe wil moet ze dat aan mij doorgeven zodat ik een dag van te voren er naar toe kan om te kijken of het niet te "schokkend" voor haar zal zijn. Op de 5jarige sterfdag van mijn vader heb ik haar zelfs moeten ontraden om te gaan, zo triest was dat. (dit is vlak voor het afgraven geweest) Nu heb ik eigenlijk 2 vragen: de kosten die ik moet maken om steeds opnieuw voor nieuwe plantjes en graszoden te zorgen kan ik die op de beheerder van de begraafplaats verhalen? En is het mogelijk de urn op te laten graven en ergens anders (inmiddels is er in Almere-Stad ook een urnenveld) weer her te begraven? Mag dat? Zijn daar kosten aan verbonden? Het gaat hier om een graf met 20 jaar grafrecht en staat op mijn naam. (mijn moeder wil verstrooid worden) Mijn vader verdiend een mooi verzorgd uitziend graf en geen graf dat word ondermijnd door mieren en woekergras. Gezien mijn gezondheid en leeftijd zie ik het ook niet zitten elk jaar (nu nog zeker 15) met nieuwe plantjes en graszoden over de begraafplaats te zeulen. Ook het steeds weer opgraven en herplaatsen van de keitjes die om de steen heen liggen word voor mij steeds zwaarder.
Ik zie het graf als een herdenkingsplaats en niet als een werkobject elke keer als ik er kom: eerst de schade proberen te herstellen en dan pas even stil kunnen staan bij de man die daar ligt: mijn vader. Hopelijk heeft u advies voor mij over wat te doen.

Met vriendelijke groet
J. Lievens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan niet beoordelen of het mogelijk is dat u de kosten van nieuwe planten en graszoden e.d. op de houder van de begraafplaats verhaalt. Want dat hangt af van de voorwaarden voor beplanting van een graf, zoals die zijn opgenomen in het beheersreglement of de beheersverordening van deze begraafplaats.

Het opgraven en elders herbegraven van een urn mag altijd als het de toestemming heeft van de persoon op wiens naam het urnengraf staat. Dat bent u zelf in dit geval. Er is geen vergunning van de gemeente voor nodig. Waarschijnlijk zijn er wel kosten aan verbonden. En waarschijnlijk bent u het geld voor het huidige graf dan gewoon kwijt. Maar als u van Almere-Haven naar Almere-Stad wilt en u kunt een beetje redelijk uitleggen waarom u dat wilt, dan valt er misschien nog wel wat te regelen. Dat u het graf in A-Haven kunt omruilen voor een graf in A-Stad bijvoorbeeld. Ga gewoon eens rustig praten.

Als het onderhoud werkelijk zo slecht is als u stelt, zou u ook kunnen overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Maar zoals u de gang van zaken beschrijft zie ik er voor u weinig oplossing in. Wat in dit soort zaken een rechter of ombudsman van de begraafplaatshouder mag verwachten is dat hij probeert de mieren weg te halen en onkruid weg te halen e.d. Dat is geprobeerd en dat kun je eigenlijk weinig meer verwijten.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE