Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

urn bijzetten in graf op ned. hervormde begraafplaats die overgegaan is naar gemeente


17 november 2004

Vraag nummer: 3484  (oude nummer: 4980)

Hierbij mijn vraag:
Door het samengaan van de voormalige gemeente Vierlingsbeek met de gemeente Boxmeer is de laatste eigenaar geworden van de nederlands hervormde begraafplaats in Vierlingsbeek.Al eerder was deze begraafplaats overgegaan van de ned. hervormde kerk naar de gemeente Vieringsbeek. In de notariƫle akte van verkoop staan enkele met name genoemde personen die het recht hebben om nog begraven te mogen worden op deze begraafplaats.Verder wordt er niet meer begraven. Er is geen verordening. Nu is er een verzoek binnengekomen van een dochter van een echtpaar dat reeds op de begraafplaats begraven is. Haar wens is dat haar as wordt bijgezet in het graf van haar ouders. Mag dit?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw gemeente het toestaat, ja. Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet? Er moet alleen nog wel wat juridisch geregeld worden.

De vraag is waarom er niet meer op deze begraafplaats begraven wordt. Je zou menen dat de begraafplaats gesloten zou kunnen zijn, maar dat spoort niet met de afspraak dat er nog enkele met name genoemde personen begraven kunnen worden. Dat kan en mag nooit op een gesloten begraafplaats. Waarom zou er dan niet meer begraven mogen worden? Wat staat daar over in die akte? En wat is er over te vinden in raadsbesluiten en -notulen inzake het overgaan van deze begraafplaats naar de gemeente Vierlingsbeek.

Het is onjuist om voor deze begraafplaats geen verordening te hebben. Voor elke begraafplaats is altijd een verordening nodig. Zonder verordening mag u bijvoorbeeld niet zomaar weigeren om een graf uit te geven of en asbus te plaatsen. Er is zonder verordening geen toestsingskader. Er kan op zo'n begraafplaats altijd nog worden opgegraven en het lijkt mij ook wenselijk om er orde en rust te kunnen handhaven. Daar is een beheersverordening voor nodig. Ook kunnen er nog rechten op de graven rusten. Die rechten moeten kunnen worden overgeschreven. Maar hoe? Volgens welk regiem?
Ik weet wel hoe het in de praktijk gaat. Mensen vragen wat, krijgen een half antwoord, maar weten ook niet hoe het zit dus laten het er bij. Maar als u een keer met kritische mensen te maken krijgt, juristen bijvoorbeeld, dan staat u machteloos als u dingen wilt regelen of tegenhouden.

Als uit de notariele akte en andere oude (raads)stukken niet blijkt dat het bijzetten van een asbus niet toegestaan zou zijn (en waarom ook niet), is er geen reden om dat te weigeren. Maar ik zou, als ik u was, er wel een tarief voor rekenen. Dat kan alleen als deze begraafplaats ook een legesverordening heeft. En bijzetting kan alleen als er een rechthebbende op het graf is die toestemming geeft.

Als ik u was zou ik de huidige beheers- en legesverordening ook op deze begraafplaats van toepassing verklaren, maar dan wel een aanvullende regeling treffen of uitzonderingen maken ter zake van het uitgeven van nieuwe graven. Dat dat niet kan. Maar de vraag is: waarom eigenlijk niet?

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE