Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn bijzetten in bestaand graf


25 maart 2008

Vraag nummer: 5315  (oude nummer: 10514)

Mijn vrouw en ik hebben beiden een partner verloren, die is begraven in een dubbel graf. De oorspronkelijke bedoeling was dat wij er tezijnertijd naast komen te liggen.
Over enkele jaren moeten deze graven opnieuw gehuurd worden en als wij er tezijnertiid naast moeten komen zijn deze graven al beschikbaar voor een mogelijke volgende 'gebruiker'.
Als wij besluiten tot een crematie mag de as of urn dan boven op de eerder begraven kist bijgezet worden zonder het graf in z'n geheel te roeren ?
Zo ja is het dan verstandig cq mogelijk om de andere helft van het gereserveerde graf terug te geven aan de gemeente en tezijnertijd de steen te wijzigen in een steen voor een smaller (1 persoons) steen ?
Mag eventueel de as verstrooid worden op de grond voor de steen van de eerdere partner ?
Hartelijk dank voor uw advies.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan nu vraag niet zomaar beantwoorden. Het antwoord is in de sfeer van "Ja, maar" of "Ja, indien".
Wettelijk mag de asbus in een graf worden geplaatst. En wettelijk mag de as ook op de grond vóór de steen van de eerdere partner worden verstrooid.
Maar... de eigenaar van een begraafplaats is vrij om zelf regels te stellen voor het plaatsen van een asbus en voor het verstrooien van as op het terrein. Wettelijk mag het, maar sommige houders van begraafplaatsen hebben uitgesloten dat in een graf een asbus mag worden bijgeplaatst. Idem het verstrooien van as. Voor het verstrooien van as is het bovendien nodig dat het terrein formeel ook als strooiveld is aangewezen (zie vragen in de sub-rubriek 'Strooiveld').

U kunt het het beste gewoon bij de gemeente zelf navragen, wat de mogelijkheden zijn.

Ik neem overigens aan dat de ruimte naast de graven van uw eerder overleden partners voor u beiden is gereserveerd. Inderdaad zal de huur van de reeds uitgegeven graven van uw partners wel weer een keer verlengd moeten worden (en misschien van de reserveringen ook; gemeenten hanteren hier verschillende systemen voor). U kunt natuurlijk zelf de grafhuur nog verlengen. Of regelen dat de huur later na uw overlijden voor u verlengd gaat worden, bijvoorbeeld via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).

Als u en uw vrouw zelf gecremeerd willen worden, zou u de asbussen ook in de reeds gereserveerde graven kunnen plaatsen. Of misschien 2 asbussen samen in één van de gereserveerde graven. Ook dat kunt u bij de gemeente navragen.
Het is lastig er iets over te zeggen, omdat verschillende gemeenten verschillende systemen hanteren ten aanzien van de 'gereserveerde' graven. Soms betaalt men al volledige huur en loopt de termijn geheel op met het reeds uitgegeven graf, soms niet. Soms zal er niets veranderen, fysiek, aan het grafmonument, als er nooit meer in het gereserveerde graf begraven gaat worden, omdat de steen in het midden staat. En de gemeente dat dan zo maar laat. Soms ook wel.

Het is verstandig om de mogelijkheden gewoon met de gemeente te bespreken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE