Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn bijplaatsen in zandgraf (met onnodige complicaties en kosten)


12 april 2018

Vraag nummer: 54592

Geachte heer van der Putten, graag wil ik u de volgende kwestie voorleggen.

In de gemeente Xxxxxxxxxxx ( de naam van onze gemeente aub aub niet publiceren) loop ik tegen het volgende probleem aan.

Als nabestaanden een aanvraag doen om een urn te mogen bij plaatsen in een bestaand zandgraf waarin al een dierbare ligt begraven dan moet volgens de verordening dit graf geschud worden om een nieuwe grafruimte vrij te maken alvorens de urn bijgeplaatst mag worden. Op papier en juridisch gezien zal dit verhaal best wel kloppen maar voor de technische/ praktische uitvoering is het helemaal niet nodig. Een urn in een zandgraf bij plaatsen is een kleine moeite, een kwestie van een klein putje graven en de urn er in plaatsen. Het stoffelijk overschot van de persoon die al in het graf ligt, ligt diep genoeg om aan de wettelijke eisen te voldoen dat er tussen twee overledenen 30 cm moet zitten. De huidige situatie brengt voor de opdrachtgever mijn inziens onnodig extra hoge kosten met zich mee omdat volgens de verordening het graf geschud dient te worden, terwijl het technisch niet nodig is. Persoonlijk vind ik het ook niet piƫteitsvol, ik vind dat je een overledene met rust moet laten als het niet noodzakelijk is om een graf te schudden. De enige reden is in deze situatie is omdat het zo op papier staat. Vast houden aan deze manier van werken en strak in je verordening blijven steken werkt in de hand dat nabestaanden stiekem urnen gaan plaatsen in zandgraven of illegaal as gaan verstrooien. Op de werkvloer krijg je dat ook niet uitgelegd aan de nabestaanden, want die zeggen ook: "je hoeft toch maar een klein gaatje te graven, waarom moeten de stoffelijke resten van overledene dan toch op een dieper niveau gelegd worden? het jaagt ons alleen op kosten!"

Er moet toch een mogelijkheid zijn om op papier je beleid zo aan te passen dat er aan de laatste wens van een overledene gehoor gegeven kan worden om een urn in een zandgraf te plaatsen zonder het graf te schudden? Dit was in het verleden ook nooit een probleem.

Want vindt u van deze kwestie? En wat is uw advies?

Vriendelijke groeten,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben het een volle 100% met u eens. Over alle aspecten die u noemt, denk ik hetzelfde. Zeker moet het mogelijk zijn om de ondoordachte regels aan te passen.

Maar hoe verander je de regels? U kunt als ambtenaar een voorstel aan het college doen. Daar hebt u dan steun van het hogere echelon bij nodig.
Meestal heeft het meer effect als burgers gaan klagen waarom die regels zo zijn. Ik zou de betreffende burgers adviseren om klaagbrieven te schrijven en te vragen om de verordeningen aan te passen. Die brieven kunnen ze schrijven aan het college, met afschriften aan raadsfracties, zodat raadsleden mee kunnen kijken wat het college met de klachten doet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Overmorgen, zaterdag 14 april 2018, wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE