Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urn begraven/geen machtiging


16 januari 2004

Vraag nummer: 2806  (oude nummer: 3790)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik wil de urn van mijn vader in een urnengraf plaatsen. Mijn stiefmoeder, met wie de familie en ik een slechte verhouding heeft, heeft aangegeven daar geen probleem mee te hebben. Echter, ik heb een machtiging van haar nodig voor de begrafenisondernemer. Deze wil ze niet afgeven. Ik kan dus niets doen. Kan ik haar dwingen? Zelf wil ze niets met de urn doen; die staat in een algemene urnenmuur op de begraafplaats.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik begrijp uw vraag niet zo goed. Wat heeft die begrafenisondernemer er mee te maken? Als een urn in een urnenmuur op de begraafplaats staat en men die wil verplaatsen naar een graf, is dat iets dat men gewoon rechtstreeks met de beheerder van de begraafplaats kan regelen. Ook als het gaat om een (urnen)graf op een andere begraafplaats. De ene beheerder kan dan de urn naar de andere beheerder versturen, of men kan hem zelf ophalen en brengen. Daar komt normaal gesproken geen begrafenisondernemer aan te pas.

En dan snap ik niet dat u schrijft dat uw stiefmoeder er geen probleem mee heeft dat de urn in een graf wordt geplaatst, maar dat ze anderzijds geen machtiging geeft voor de begrafenisondernemer. Welnu, ik zie geen rol voor de begrafenisondernemer. Maar als de beheerder van de begraafplaats waar de urnenmuur staat een schriftelijke toestemming vraagt om de asbus daar te verwijderen, is dat logisch. Onlogisch is dat uw stiefmoeder enerzijds tegen u zegt er geen bezwaar tegen te hebben en anderzijds dan niet schriftelijk toestemming zou willen geven. Misschien is sprake van een misverstand en denkt uw stiefmoeder dat zij de begrafenisondernemer zou moeten betalen of zo.
Ik zou het gewoon nog maar eens rechtstreeks aan uw stiefmoeder vragen en dan in één adem meenemen dat ze dient te tekenen voor de verplaatsing van de asbus.
Als inderdaad blijkt dat zij, als puntje bij paaltje komt, geen schriftelijke toestemming geeft, dan wordt het lastig. Er van uitgaande dat zij de crematie van uw vader heeft geregeld, kunt u haar alleen dwingen als u beschikt over een testament of codicil van uw vader waar in staat dat hij wenst dat zijn urn in een graf wordt geplaatst. De wens van de overledene is – stel dat het in het uiterste geval tot een rechtszaak zou komen – voor de rechter leidend. Maar dan moet u dat wel kunnen aantonen, liefst in het soort document dat ik net noemde.

Als er geen testament of iets anders is waarmee de wens van uw vader aangetoond kan worden, houdt het op het moment voor u op.

Er kan later nog een kans komen als uw stiefmoeder de plaatsing van de urn in de urnenmuur niet wil verlengen. Dan kunt u de asbus vragen. Als de termijn van plaatsing verlopen is, is de asbus aan de houder van de begraafplaats vervallen, om de asbus te bewaren om de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van 20 jaar vol te maken, of om de inhoud van de bus te verstrooien. Als u dan de bus aan de houder vraagt om hem bij te zetten in een urnengraf, hebt u m.i. een aanspraak en is geen toestemming van uw stiefmoeder – die afstand heeft gedaan – meer nodig. Dus kan zij ook geen veto uitspreken. Als de begraafplaatshouder haar naar haar mening zou vragen, zou ze wel een veto uit kúnnen spreken, maar die is dan niet geldig. ‘Opgestaan is plaatsje vergaan’ geldt ook in het recht. U moet gewoon bij de houder van de begraafplaats informeren wanneer de termijn van bewaren in de urnenmuur afloopt en hem vragen u tijdig te informeren als dat het geval is. En dat liefst zwart op wit zetten natuurlijk en bij hem/haar een schriftelijke belofte lospeuteren dat men u tijdig zal waarschuwen.

Zie ook vele andere vragen over het bijzetten van een asbus en over de asbestemming in de betreffende sub-rubrieken en in het bijzonder over onenigheid.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE