Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Tarief grafrecht voor bijzetten urn in graf


4 mei 2009

Vraag nummer: 6486  (oude nummer: 12923)

Urn in graf:
Er zijn bij ons op de gemeentelijke begraafplaats enkeldiepe graven (voor één overledene) en dubbeldiepe graven (voor 2 overledenen). Tot 1999 werden alleen enkeldiepe graven uitgegeven. Er mochten toen nog geen 2 overledenen bij elkaar begraven worden. Dit mag nu wel. Wanneer een overledene wordt bijgezet in een bestaand enkeldiep graf wordt voor het grafrecht vanaf de datum van de bijzetting het tarief voor een dubbeldiep graf berekend en tegelijkertijd wordt indien nodig het grafrecht verlengd tot 10 jaar na de bijzetting. Dit staat in de verordening Lijkbezorgingrechten 2004. Mijn vraag is of dit ook geldt voor een begraven overledene en de as van een overledene. Je zou denken van well. Dit is niet zodanig in de verordening omschreven.
En is in zo’n geval verlengen noodzakelijk? Voor urnen geldt immers geen wettelijke termijn van grafrust?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
H. Coopmans-Heldens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor een asbus geldt inderdaad geen termijn van grafrust. Als het grafrecht eindigt binnen de termijn dat een asbus moet worden bewaard (nu 20 jaar), kan de asbus een andere bestemming krijgen (die de rechthebbende op het graf kan bepalen).

Maar u kunt in uw beheersverordening ook een voorschrift opnemen dat als een asbus in een graf wordt geplaatst, het recht wel verlengd moet worden. Er is geen wettelijke noodzaak, maar het is wel mogelijk. Dan hebt u ook een grondslag om er in de Verordening lijkbezorgingrechten een tarief voor op te nemen, natuurlijk. Zonder zo'n bepaling in de beheersverordening kunt geen tarief in de Verordening lijkbezorgingrechten opnemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE