Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen asbus; in verzamelgraf of verstrooien?


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36093

Als een urnengraf of nis geruimd wordt omdat de rechthebbende geen gebruik wenst te maken van zijn recht om te verlengen, mag de asbus dan geplaatst worden in het verzamelgraf waar wij de stoffelijke resten van geruimde graven in plaatsen of moet een asbus te allen tijde na ruiming uitgestrooid worden op het strooiveld op onze begraafplaats?

Antwoord:

Geachte heer,

De wet (Wet op de lijkbezorging) geeft het antwoord in de artikelen 66 en 66a.

Artikel 66 bepaalt:
1. (...)
2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

Artikel 66a bepaalt:
1. (...)
2. (...)
3. Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan:
a. op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien;
b. in open zee.

Het is niet de bedoeling om na ruiming de asbus ergens te plaatsen, maar om de asbus leeg te maken. De as moet verstrooid worden.

Het ruimen door verstrooien mag alleen op een permanent strooiveld, als bedoeld in de Wlb. Als u alleen voor een strooiveldje op de begraafplaats een vergunning hebt, mag het alleen daar.
Ik adviseer begraafplaatsen altijd om voor het hele terrein van de begraafplaats vergunning te vragen. Dan is men vrij om op of in elk graf te verstrooien, of om in een verzamelgraf te verstrooien. Niet alleen op het strooiveld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE