Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen asbus als rechthebbende termijn niet verlengt


5 oktober 2007

Vraag nummer: 4972  (oude nummer: 9759)

Wat moeten wij doen met een asbus waarvan de rechthebbende de bewaartermijn niet wil verlengen. Er is geen nabestaande die de asbus wil ophalen. Onze begraafplaats beschikt niet over een strooiveld. In de WodL vind ik geen bepaling voor dit soort gevallen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De Wet op de lijkbezorging heeft hier wel een regeling voor, alleen geen gunstige. Althans niet voor de houder van een crematorium of begraafplaats.
Artikel 66 luidt:
"1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt niet plaats dan:
a. na verloop van twintig jaren nadat de as in de bus is geborgen, (.... etc.)."

Dat betekent dat uw begraafplaats de asbus toch ergens moet bewaren tot 20 jaar na de datum van crematie.
U mag de as niet binnen de termijn van 20 jaar verstrooien, ook niet als geen enkele nabestaande de asbus wil hebben. U kunt de asbus in een leeg keldergraf bewaren, of in een nis of in een kast ergens op een kantoor. U mag echter niet ruimen.

Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze regeling te versoepelen. Want het is toch vreemd dat als nabestaanden er geen prijs op stellen, de houder van de plaats van bijzetting een plicht tot bewaren heeft. Maar op dit moment is het wet.

Ik heb de afgelopen jaren geadviseerd aan houders van begraafplaatsen en crematoria om in hun algemene voorwaarden of beheersreglement of beheersverordening een regeling hierover op te nemen. Namelijk dat als men opdracht geeft om een asbus bij te zetten voor een kortere termijn dan 20 jaar, deze opdracht tevens te laten zijn een opdracht om de as te verstrooien als men na afloop van de termijn geen andere wens te kennen geeft. Dan kunt u bij niet-verlenging wél verstrooien. Zie de betreffende vragen in de sub-rubriek 'Verordening / reglement' in de rubriek 'Begraven'.
Als u een dergelijke regel invoert, is die alleen toe te passen op nieuwe gevallen, niet op situaties uit het verleden. De regel moet bestaan op het moment van het geven van de opdracht van de bijzetting. Men mag immers een overeenkomst niet achteraf eenzijdig wijzigen. Het moet dus op het moment van het aangaan van de overeenkomst tot bijzetten bekend zijn en onderdeel uitmaken van de overeenkomst/opdracht. Voor het huidige geval helpt dat dus niet meer.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE