Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reserveren van plek voor urn (urnengraf)


28 november 2002

Vraag nummer: 1691  (oude nummer: 2057)

Mon Jan 7 22:24:55 2002

Geachte heer v/d Putten,

Ik heb de volgende vraag voor u: in april is mijn schoonmoeder overleden en na het wettelijk aantal weken dat er voor staat is haar urn in een colombarium geplaatst op de gemeentelijke begraafplaats in Veldhoven.
Met columbarium bedoel ik in dit geval een cirkel met daarin een x aantal kleine graven waarin een urn geplaatst kan worden met een gedenksteen er bovenop.
De ouders van mijn schoonmoeder die allebei nog in leven zijn hebben mij verzocht om te informeren of het mogelijk is om te zijner tijd de urn met hun as te begraven in het urnengraf achter hun dochter zodat ze alsnog "bij elkaar komen" omdat dit hun laatste wens is heb ik beloofd dit te proberen.
Bij de gemeente kreeg ik vervolgens te horen dat reserveren onder geen enkele voorwaarde mogelijk was, ook niet toen ik voorstelde om het graf meteen voor 20 jaar te betalen.
Toen ik vroeg of het mogelijk was om indien de bewuste plek tezijnertijd bezet zou zijn de urn van mijn schoonmoeder in een ander graf te plaatsen zodat beide graven dan in ieder geval naast elkaar zouden liggen. De dame die ik aan de telefoon had vertelde mij dat ik dat dan schriftelijk moest verzoeken ivm de grafrusttermijn van tien jaar, dit laatste bevreemde mij omdat er bij een urn toch geen sprake kan zijn van ontbinding of andere factoren die de staat van de urn kunnen beinvloeden.
Wellicht is het een wat lange vraag geworden maar ik wilde graag zo volledig mogelijk zijn.
Wat kunt u mij in deze adviseren??
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Jan van Geffen

Antwoord:

Tue Jan 8 11:00:29 2002

Geachte heer Van Geffen,

In de beheersverordening van de gemeente Veldhoven staat dat graven - waar ook urnengraven onder vallen - alleen worden uitgegeven voor directe begraving en in volgorde in de rij. Dat is lid 1 van artikel 15. In het 2e lid staat, dat het college van burgemeester er wethouders hiervan kan afwijken als het voor de situatie op de begraafplaats niet bezwaarlijk is. Er zijn dus uitzonderingen mogelijk. Maar daarover beslist geen dame aan de telefoon; u moet er een gemotiveerde brief voor aan burgemeester en wethouders schrijven.

Het in de rij uitgeven van graven heeft vooral te maken met de rusttermijn van stoffelijke overschotten en het efficient t.z.t. kunnen ruimen van de graven. Voor urnengraven speelt dat aspect niet, althans op een heel andere manier. Ik zou daarom er geen enkel probleem in zien om al de gewenste plek uit te geven, als ik gemeente was. Ik zou er zelfs erg voor zijn, want het zijn extra inkomsten en men legt meestal op de exploitatie van een gemeentelijke begraafplaats toch al flink geld bij.

Ik adviseer u dus om een brief te schrijven. Als het verzoek wordt afgewezen, kunt u vervolgens altijd nog een bezwaarschrift indienen.

Uiteraard is het mogelijk om de urn van uw schoonmoeder op een later moment in een ander graf te plaatsen. Wat 'de dame aan de telefoon' vertelde over de termijn van grafrust, speelt bij urnen(graven) geen enkele rol.
Ik heb de indruk dat zulke vragen zo weinig voorkomen, dat men het gewoon niet weet en zomaar een antwoord geeft. Ten onrechte natuurlijk.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 januari 2002


Ook bij een urnengrafje speelt de vraag: van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE