Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende urnentuin onvindbaar


12 december 2013

Vraag nummer: 36721

Geachte heer Van der Putten,

Vraag : Rechthebbende X van een urnentuin is aangeschreven voor verlenging, heeft niet gereageerd en via opvragen van de GBA-gegevens bij de gemeente is naar voren gekomen dat hij is vertrokken met onbekende bestemming?!
Zus Y van rechthebbende zou graag zeggenschap krijgen over de as en de urn mee willen nemen.
In contract wat getekend is door rechthebbende X is opgenomen dat indien hij geen gebruik wenst te maken van verlenging hij zijn wensen kenbaar dient te maken. Ook is hij in contract gehouden aan doorgeven adreswijzigingen. Aan geen van beide heeft hij voldaan en in contract staat dat indien hij niet aan deze verplichtingen voldoet de begraafplaats/crematorium de bevoegdheid heeft de as te verstrooien.

Kan de begraafplaats, wettelijk gezien als gevolg van nalatigheid van contractuele verplichtingen , de zus nu als nieuwe rechthebbende aanwijzen zonder dat bijvoorbeeld na half jaar rechthebbende alsnog contact opneemt en over de as wenst te beschikken?

Met vriendelijke groet,

XX
medewerker crematorium ZZ

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat de aanschrijving van de rechthebbende X al een tijdje geleden is en dat de termijn voor het urnengraf in de urnentuin inmiddels verlopen is.
Indien de crematie meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mag het crematorium de asbus ruimen (door de as te verstrooien). Indien de termijn korter is dan tien jaar, kan het verstrooien contractueel zijn overeengekomen.

Het ruimen van de as door het crematorium is een bevoegdheid, geen verplichting. Het is alleszins redelijk en logisch dat wanneer een andere nabestaande graag de as heeft, hij of zij de as krijgt. De as zou anders immers alleen maar weg zijn gegooid, om het cru maar duidelijk te zeggen.
Als in dit geval de zus de as wil behouden en de as ook in de urnentuin wil bewaren, kan met haar een nieuwe overeenkomst worden aangegaan.

Tot zover mijn algemene kijk op deze situatie.
Nu kan er in dit geval nog een addertje onder het gras zitten. Want u schrijft dat in het contract met de heer X staat dat indien hij niet aan deze verplichtingen voldoet de begraafplaats/crematorium de bevoegdheid heeft de as te verstrooien. Is dat een belofte aan de heer X, of is het inderdaad alleen de bevoegdheid? Als het een bevoegdheid is, kunt u de as aan een ander afstaan. Als het een belofte of afspraak met de heer X was, niet. Maar dat verwacht ik niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE