Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reaktie op uitgiftetermijn urngraven (vraag 8816; mogelijkheden termijnen urnengraven)


7 februari 2007

Vraag nummer: 4616  (oude nummer: 8817)

Bedankt voor uw snelle reaktie.
Kunt u toelichten wat u bedoeld met urngraven waarop geen uitsluitend grafrecht rust. Ik ga ervan uit dat er 2 uitgiftetermijnen bestaan: algemeen urngraf 10 jaren en eigen urngraven 20 jaren of zijn er dan toch meer mogelijkheden?

Met vriendelijke groet,

I. Brandjes-Kooijman

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, er zijn meer mogelijkheden.
Er is alleen het voorschrift dat een graf met een uitsluitend recht voor minimaal 20 jaar wordt uitgegeven. Maar voor een algemeen graf en dus ook een algemeen urnengraf is er geen termijn. Er is voor graven met lijken - zowel de algemene als eigen graven - alleen de algemene regel dat een graf niet binnen tien jaar geruimd mag worden. Dat betekent niet dat een plek in een algemeen graf ook voor minimaal 10 jaar moet worden uitgegeven. Je hoeft hem zelfs niet uit te geven, als niemand het vraagt (denk bijvoorbeeld aan een zwerver die op kosten van de gemeente wordt begraven). Maar je mag ook een termijn van 1 of 4 of 7,5 jaar nemen, als je zou willen. Alleen wil niemand dat in de praktijk.

Voor urnengraven en vooral voor nissen in urnenmuren bestond bij crematoria al langer de praktijk dat men ze ook wel voor 5 jaar uitgaf. Op die nissen werden in het verleden door de crematoria geen grafrechten gevestigd. Van grafrechten hadden ze geen verstand, daar stonden ze niet bij stil. Men meende dat dit alleen bij graven en begraafplaatsen hoorde. Men verhuurde die nissen gewoon voor diverse termijnen.

Pas in een later stadium kwamen er op de terreinen van begraafplaatsen ook crematoria en kwamen er ook urnengraven. Er kwam toen een mix van grafrechten en urnenruimten. Waarbij men soms uitsluitende rechten op de urnenruimten vestigt, omdat mem dat ook de graven doet. Maar men realiseert zich niet altijd de consequentie van 20 jaar.
Overigens is het voor het beheer van een begraafplaats of columbarium heel onverstandig om op een nis in een muur uitsluitende grafrechten te vestigen, maar dat terzijde.

Een begraafplaatshouder kan een urnennis of een urnengraf voor elke termijn uitgeven, 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 55 jaar of 100 jaar, mits men bij de termijnen korter dan 20 jaar maar geen uitsluitende grafrechten vestigt.

Terzijde merk ik voor de volledigheid op dat men een asbus pas na 20 jaar mag ruimen. De houder van een begraafplaats of columbarium die een graf of nis voor 5 jaar uitgeeft, blijft nog 15 jaar met dat ding zitten, alvorens men de asbus mag ruimen. Dat geldt zowel voor algemene als eigen urnenruimten. Daar zijn ook wel weer juridische oplossingen voor, mits er afspraken worden gemaakt vóór een contract wordt aangegaan. Maar dat heb ik al eens in andere vragen behandeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE