Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsen meerdere asbussen in graf


28 mei 2010

Vraag nummer: 7572  (oude nummer: 15775)

Indien er in een graf een asbus geplaatst wordt, mag er dan binnen de termijn van 10 jaar wel een asbus bijgeplaatst worden?
Hoeveel asbussen mogen er maximaal in een graf en is een urnenkelder verplicht?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De houder van een begraafplaats mag zelf in een verordening (als gemeente) of reglement (als niet-gemeentelijke begraafplaatshouder) beslissen hoeveel asbussen in een graf kunnen worden bijgezet. Sommigen stellen 2 of 4 asbussen als maximum, anderen laten in principe een onbeperkt aantal toe.

Welke aantallen men toelaat, moet een begraafplaatshouder bekijken in het licht van de exploitatie van de hele begraafplaats en de tarieven die hij dan vraagt voor bijzetting. Ofwel: op welke manier en tegen welke tarieven krijg ik de exploitatie van de begraafoplaats rond?

Wettelijk is er geen enkele beperking; in theorie is het mogelijk om honderden asbussen in 1 graf te plaatsen. Er zijn namelijk geen eisen voor de diepte van begraven en voor de onderlinge afstand van asbussen in een graf. Men kan dus onbeperkt stapelen en enorm diep graven. Maar feitelijk hebben families geen behoefte aan zulke enorme aantallen.

Men moet een asbus in principe minstens 10 jaar bewaren. Maar dat is deels een theoretisch verhaal, omdat men de bestemming van as altijd kan wijzigen. Men kan een asbus bijzetten, maar bijvoorbeeld een maand later besluiten om hem weer op te graven om de as alsnog te verstrooien, om as te verdelen of om de asbus thuis te bewaren of naar een andere begraafplaats over te brengen. Anders dan bij een begraven overledene in een kist, hoeft men geen 10 jaar 'grafrust'in acht te nemen.

Het is dus geen enkel probleem om binnen een termijn van 10 jaar een tweede of volgende asbus in een graf te plaatsen. Dat kan en mag altijd.

Het is niet verplicht en niet nodig om een urnenkelder te gebruiken voor de bijzetting van asbussen. Het is net als bij het begraven van overledenen: het wel of niet plaatsen van een kelder is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Het is wel een kostenverhogende factor.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Ook bij een urnengrafje speelt de vraag: van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE