Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven van een urn


8 februari 2012

Vraag nummer: 27436

Wij willen, de urn van onze zoon, die we in 1991 begraven hebben op een R.K kerkhof, opgraven en dan verstrooien. Hoe moet ik te werk gaan ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dit is wettelijk zonder meer toegestaan. Men heeft voor op opgraven van een asbus uit een eigen of particulier graf de toestemming nodig van de rechthebbende op dat graf. Ik neem aan dat u dat zelf bent, zodat dat geen probleem is.

Voor de opgraving is geen vergunning van de burgemeester of een andere functionaris of instantie nodig.

U moet een verzoek tot opgraving richten aan de administratie van de begraafplaats.
De opgraving moet geschieden door of namens de houder van de begraafplaats. Het zelf graven in een graf is strafbaar.
De houder van de begraafplaats moet volgens de wet nauwkeurig administreren wiens asbus waar begraven is. En dus ook wanneer een asbus wordt verwijderd. De houder is verantwoordelijk voor alles wat op een begraafplaats gebeurt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Vergelijk over het opgraven van een overledene in een kist (geen asbus):


Als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen zie dan:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE