Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Open asbus bijzetten


9 september 2010

Vraag nummer: 7685  (oude nummer: 16014)

Een man heeft de asbus van zijn overleden vrouw. Hij wil een deel van de as voor verwerking in een sieraad. De overige as wil hij bijzetten in een urnennis. Op het crematorium hebben ze gezegd dat hij makkelijk zelf de as uit de bus kan halen. Het steentje wil hij graag bewaren in een speciaal doosje. Het probleem is dus dat wij dan een niet hermetisch gesloten asbus zonder ID-steentje zouden moeten plaatsen in een urnennis. Mag dit?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dit mag. Iemand kan zelf de asbus openen en de as over meerdere bussen of andere voorwerpen verdelen. Dat is geheel legaal. Het restant van de as kan dan worden bjigezet in een graf of nis. Ook geheel legaal.

Het probleem zit hem alleen in de wettelijke verplichting voor de houder van de begraafplaats om in het register van de begraafplaats op te nemen wiens asbus is geplaatst.
Artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging regelt in het tweede lid:
2. Het register, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de wet vermeldt:
a. de naam en voornamen van de overledene, onderscheidelijk de naam van de doodgeborene, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de naam en het adres van de houder van het crematorium waar de verbranding heeft plaatsgevonden;
c. de plaats van bijzetting van de asbus;
(...).
Het probleem is nu dat men met een geopende asbus niet zeker weet dat het gaat om de juiste as, corresponderend met het registratienummer van de asbus en de bijbehorende administratieve gegevens. De wetgever heeft het echter mogelijk gemaakt om as te verdelen en dan is dit de consequentie. Ook kan een nabestaande altijd de as overschudden in een andere houder zoals een sierurn en die urn ter bijzetting aanbieden. Dan is er ook geen garantie dat het om de juiste as gaat, ook niet als men een vuurvast steentje toont; dat kan ook van iemand anders zijn. Maar ja, ook met een ogenschijnlijk hermetisch gesloten asbus kan worden geknoeid als iemand er per se op uit is. De bus is niet verzegeld. Aan het vuurvast steentje in de as heeft men ook geen houvast, want dat kan men in een gesloten asbus niet zien. Dat is alleen een referentiepunt bij twijfel. Bovendien is het gebruik van een steentje al enige tijd geen wettelijk voorschrift meer. Maar ieder crematorium zal het zeker gebruiken. Niet alle verstandige werkwijzen behoeven te worden geregeld.

Ik zou - als ik u was - zeker de asbus bijzetten, de aangeleverde persoonsgegevens noteren en als extra punten aantekenen dat de asbus niet gesloten is aangeleverd en door wie de bus is aangeleverd. Dan zijn alle bekende feiten vastgelegd en dat is de strekking van de registratieplicht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE