Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet ophalen asbus na opzeggen urnennis


7 december 2011

Vraag nummer: 26891

Een rechthebbende op een asbus heeft aangegeven dat hij de rechten op de ruimte in de urnenmuur opzegt. De asbus is door de gemeente uit de urnenmuur verwijderd en opgeslagen tot deze opgehaald zou worden. de urn wordt echter niet opgehaald. De rechthebbende reageert niet op verzoeken om de urn op te halen

Kan ik de as verstrooien of begraven zonder de rechthebbend verder te informeren?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wat precies is in dit geval het opzeggen van de huur van de ruimte in de urnenmuur? Is het het opzeggen binnen een lopende termijn of het niet verlengen na afloop van een termijn? En hoe concreet was de afspraak om de asbus op te halen.
Ik zie een groot verschil tussen de situatie dat iemand eerst een nis huurt voor 10 jaar en na 3 jaar aangeeft de huur te willen beeindigen om de asbus thuis te bewaren. Of de situatie dat de huur na 10 jaar afloopt, de rechthebbende aangeeft de rechten niet te willen verlengen en dat de gemeente hem dan maant om de asbus op te halen. Uw vraag is hier niet helemaal duidelijk over.

Als de rechthebbende zelf heeft aangegeven de asbus te willen komen ophalen, dient u de asbus vooralsnog te bewaren. Als de overledene korter dan 10 jaar geleden is gecremeerd, dient u de asbus tot 10 jaar na de crematie te bewaren. Daarna mag de as verstrooid worden, bij wijze van ruiming.

Als de asbus al langer dan 10 jaar in de urnenmuur heeft gestaan, zou ik hem een jaar bewaren, alvorens te ruimen.

Ik zou minstens 3 brieven aan de rechthebbende versturen. De eerste brief bevat de bevestiging van de oorspronkelijke afspraak. In de tweede brief zou ik schrijven dat als de rechthebbende de asbus niet binnen een bepaalde termijn ophaalt, moet worden aangenomen dat hij bij nader inzien geen prijs meer stelt op de asbus. In de 3e brief - die ik tegelijk zowel aangetekend als per gewone post zou versturen (dus 2 gelijke exemplaren) - wordt dit nog eens herhaald en aangegeven dat de as zal worden verstrooid. Komt er dan nog geen reactie, dan kan de asbus worden geruimd door het verstrooien van de as, met dien verstande dat, zoals ik al eerder schreef, dit pas kan nadat 10 jaar na de crematie zijn verlopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden. Zoals over het verstrooien van as:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE