Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Misbruik grafrecht (vervolg vraag 13021: Asbus uit graf verwijderen)


9 juni 2010

Vraag nummer: 7591  (oude nummer: 15804)

Beste Heer van der Putten,

Ik kom hier met een vervolg van mijn vraag aan u van 17 mei 2009.
Het wordt een lang verhaal.

Maart 2009 is mijn man overleden.
11 april 2009 is zijn urn met toestemming van gemeente en zijn 2 zussen in het graf geplaatst bij zijn moeder, zij was even daarvoor overleden en het graf was nog open.De broer, waar de rest van de familie onenigheid mee heeft is daarvan later op de hoogte gebracht. Toen bleek dat hij zonder medeweten van zijn 2 zussen en mijn man, zijn oude moeder enkele jaren daarvoor een door hemzelf geschreven brief heeft laten ondertekenen, waardoor hij na haar overlijden de grafrechten kon claimen.Ik wilde toen de urn eruit, dat moest blijkbaar met zijn toestemming.
15 mei 2009, een mail van de gemeente waarin zwager bevestigd dat hij nimmer bezwaar heeft gehad tegen plaatsing van de urn, maar dat we deze ook mogen verwijderen.Omdat mijn man voor zijn overlijden te kennen had gegeven naar zijn moeder te willen, en mijn zwager geen bezwaar bleek te hebben besloot ik de urn in het graf te laten.
27 mei 2007 een verslag van de notaris van een familiebijeenkomst van 9 mei 200 met daarin vermeld dat zwager heeft toegezegd opdracht te geven tot plaatsing van de naam van mijn man op het graf.
Na 27 mei is het graf gesloten, de steenhouwer mocht de naam van mijn man niet plaatsen.Ook na herhaalde verzoeken van de notaris van moeder waarbij hem wordt gewezen op zijn toezegging wordt de opdracht niet gegeven.
nov. 2009 brief van schoonzus aan zwager met opnieuw het verzoek de naam van overleden broer te laten plaatsen zoals 9 mei beloofd.
nov. 2009 intussen zijn er strubbelingen met de afwikkeling van de erfenis van moeder, mijn schoonzus en ik worden door zwager onder druk gezet een verklaring te tekenen om ergens afstand van te doen. In ruil daarvoor zal hij daarna de naam laten plaatsen.
23 nov.2009 laten wij weten die verklaring te zullen tekenen als hij er eerst voor zorgt dat per direct de naam op het graf komt.Er komt geen antwoord.
Febr. 2010 heb ik er genoeg van, breng de letters naar een andere steenhouwer en een week voor de overlijdensdatum van mijn man staan de letters op het graf.
Dit met medeweten van de 2 zussen. zonder medeweten van zwager, maar die weigerde zijn belofte van 9 mei 2009 uit te laten voeren.
28 maart 2010 komt er antwoord op de brief van 23 nov. 2009 waarin allerlei voorwaarden worden gesteld, ik reageer er niet op.
13 mei stuurt zwager een mail , hij voelt zich vrij om de urn te laten verwijderen omdat we geen antwoord geven op zijn brief,
Eind mei ontdekt hij dat de naam reeds op het graf staat.
31 mei 2010 een brief, hij eist dat zijn zus en ik voor 15 juni de verklaring tekenen( heeft te maken met afwikkeling erfenis moeder) anders laat hij op basis van artikel 62 lid 3 en artikel 63 lid 2 van de wet op de lijkbezorging de asbus uit het graf verwijderen op mijn kosten.
2 juni vroeg ik de gemeente of dit zomaar allemaal kan, zij adviseerde mij contact met u op te nemen.

Wat hier gebeurt kan toch allemaal niet. Deze man misbruikt zijn ( dubieus verkregen) grafrecht om de rest van de familie te terroriseren.Zijn 2 zussen hebben over het graf van hun ouders niets te zeggen en de zus die eerder te kennen had gegeven t.z.t. ook bij haar ouders in het graf te willen komen krijgt hier geen kans op.

Kan deze man het grafrecht worden ontnomen, dit recht wordt misbruikt.
Wat moeten we doen.

Ik heb hier wel heel veel privé prijs moeten geven maar we zijn ten einde raad. Kunt u ons adviseren. .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik neem aan het dat gaat om een graf waarin als eerste uw schoonvader is begraven of diens asbus is bijgezet. Ander begrijp ik niet hoe uw zwager uw schoonmoeder een verklaring kon laten ondertekenen over de grafrechten. Want dan bestond er nog geen graf, tenzij uw schoonmoeder een graf heeft gerserveerd. En anders is het vreemd om iets te regelen voor een toekomstig graf.

Er zijn in theorie 3 mogelijkheden:
1. Het uitnemen van de asbus van uw man uit het graf en zelf een eigen (urnen)graf regelen;
2. Het afdwingen dat uw zwager geen misbruik maakt van zijn recht en toestaat dat de man van uw man op het gedenkteken staat en nimmer dreigementen over het uitnemen van de asbus uit en uitvoert.
3. Het aan uw zwager ontnemen van het grafrecht.

Het eerste lijkt mij het meest makkelijk en snel te realiseren. Ik zou dat als ik u was aan de gemeente vragen onder verwijzing naar de e-mail van 15 mei 2009. Dan bent u van het gedoe af.

Het derde punt is het moeilijkste te realiseren. De gemeente kan uw zwager het grafrecht niet ontnemen; dat kan alleen de rechter. Maar een rechtszaak is duur, kost erg veel tijd en de uitkomst is onzeker. Ik ken geen voorbeelden van rechtszaken waarbij iemand het grafrecht werd ontnomen, wel dat de rechthebbende allerlei zaken moest toestaan. Hier is dus niet direct veel heil van te verwachten.

Daarmee kom ik automatisch op de tweede mogelijkheid: afdwingen dat uw zwager als rechthebbende zaken moet toelaten en nalaten. Dat zal ook niet zomaar lukken: dat moet een advocaat afdwingen, eventueel via een rechtszaak.

Mijn conclusie is dat als het nu niet zou lukken om de asbus uit het graf te halen, dat u een advocaat in de arm moet nemen. Met overleg komt u er zelf niet meer uit.

U schrijft wel een lang verhaal, maar het is nog niet lang genoeg: er kunnen nog allerlei details een rol spelen, die ik nu niet kan zien.
Een relevante vraag is bijvoorbeeld of het om een al bestaand graf van uw schoonvader ging of niet. En in het laatste geval waarom het grafrecht dan niet op naam is gesteld van de persoon die de uitvaart van uw schoonmoeder regelde.
Een advocaat kan de situatie beter beoordelen, als u meer details vertelt en u hem een compleet pakketje van alle (mail)correspondentie en afspraken overhandigt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE