Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag een urn in de kist van de echtgenote?


27 oktober 2008

Vraag nummer: 5796  (oude nummer: 11547)

Mag een urn van de echtgenoot in de kist van de echtgenote mee begraven worden?
Waar staat dit in de wet?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een urn mag niet in een kist mee begraven worden. Iedere overledene moet een individuele plek krijgen, zodat niet wanneer persoon A ooit opgegraven wordt of moet worden, ook de stoffelijke resten van persoon B verstoord (moeten) worden. De asbus of urn mag niet in de kist, maar wel direct op de kist worden begraven (mits de beheerder van de begraafplaats het begraven van een asbus/urn toestaat; dat is niet overal het geval).

Dit staat met zoveel woorden in de wet maar volgt uit de regel dat een asbus verwijderbaar is of moet zijn en dat er ruimte moet zijn tussen kisten, in de Wet op de lijkbezorging en in het Besluit op de lijkbezorging. Er zijn aparte regels voor het opgraven van een kist en voor het opgraven van een asbus en het is niet de bedoeling dat die vermengd worden of kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE