Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Machtiging nodig voor ophalen asbus?


5 december 2005

Vraag nummer: 4159  (oude nummer: 7004)

Beste meneer van der Putten,

Één van de askeuzes die mensen mogen maken is het ophalen van een asbus. Als ze (de aanvrager) deze asbus zelf ophalen dan moeten ze zich eerst legitimeren en daarna tekenen voor ontvangst van de asbus. Tot zover niets vreemds. Vaak komt het voor dat de aanvrager met de ondernemer afspreekt dat hij (de ondernemer) de as voor de familie bij het crematorium komt ophalen. De ondernemer komt langs en tekent voor ontvangst zonder een getekende machtiging van de aanvrager te hoeven overleggen. Nu hadden we laatst een gevalletje waarbij een gebruiker van een nis in de urnenmuur aan een ondernemer had gevraagd om contact met ons (de begraafplaats) op te nemen om de asbus (incl. sierurn) op te halen. De echtgenoot van de overledene waarvan we de as in de urnenmuur hadden staan was overleden en de gebruiker wilde de as van beide ouders bij elkaar brengen.

De ondernemer (die gewend was om zonder papieren de as op te komen halen) kreeg van onze medewerker te horen dat hij een schriftelijke machtiging van de gebruiker moest overleggen voordat hij (na tekening voor ontvangst) over de as mocht beschikken. Hij was daar zeer verbolgen over.

Moeten we altijd om een machtiging van de aanvrager/gebruiker vragen of kunnen we volstaan dat de ondernemer die in opdracht van de familie handelt, zonder schriftelijke machtiging tekent voor ontvangst.

Ik denk zelf dat de begraafplaats en het crematorium zich zonder schriftelijke machtiging van de aanvrager/gebruiker op glad ijs begeven, maar misschien denk ik nu iets te bureaucratisch.

Wat denkt u?

Alvast bedankt voor uw reaktie. Overigens is uw site met juridisch advies elke keer weer een enorme bron van informatie en inspiratie.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Als het gaat om het verwijderen van een asbus uit een nis, moet absoluut zeker een machtiging van de gebruiker of rechthebbende op die nis worden overgelegd. Het staat in de wet dat een persoon met een grafrecht beslist over het verwijderen van de asbus uit een grafruimte. Geldt ook voor een nis.
De opmerking van de medewerker was 100% correct.

Ik zou überhaupt altijd een machtiging vragen. Als het gaat om dezelfde uitvaartondernemer die de crematie heeft geregeld en de asbus een maand na de crematie wordt opgehaald, zou je nog kunnen zeggen dat het onderdeel van de hele crematieprocedure is. Maar zoiets gaat alleen goed tot het moment dat iets fout gaat en een rel ontstaat. Ik zou persoonlijk in alle gevallen een briefje of machtiging van de opdrachtgever vragen, die in voorkomende gevallen vraagt om de asbus mee te geven aan de uitvaartondernemer.
De verbolgenheid van de ondernemer slaat nergens op. Het kost hem iets meer werk om een briefje op te halen, maar het voorkomt wel problemen. Want wie weet of een ander familielid dan de opdrachtgever de uitvaartondernemer heeft ingeschakeld? En dat die iets anders wil? Mij lijkt dat men dat als crematorium of begraafplaats zeker moet weten.

Nee, ik zou in alle gevallen een schriftelijk stuk vragen. Een briefje van 1 regel "Geef de asbus mee aan ondernemer X" is voldoende, maar het moet wel van de opdrachtgever zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE