Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verplaatsen urn van de ene naar een andere begraafplaats


26 oktober 2015

Vraag nummer: 44068

Geachte heer/ mevrouw,

Mijn vriend en ik hebben een vraag over het verplaatsen van een urn.
Hij vraagt zich af of hij moet betalen voor de urn van zijn moeder wanneer hij deze wil over brengen naar een andere begraafplaats?
Moet hij de as van zijn moeder in een andere urn overbrengen of is de urn waar zijn moeder in zit zijn eigendom?

Wij horen graag van u.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of uw vriend moet betalen voor het overbrengen van een urn naar een andere begraafplaats, is een te algemene vraag. Die is pas correct te beantwoorden als u verteld zou hebben om welke begraafplaatsen het gaat en of de urn nu in een nis of in een graf staat.

Bij bijna alle begraafplaatsen is het zo dat het opgraven van een asbus uit een graf geld kost, simpelweg omdat er werkzaamheden aan verbonden zijn. Ook het wegnemen van een asbus uit een urnennis. Bovendien heeft een begraafplaats ook inkomsten nodig.
Er zijn niet alleen feitelijke werkzaamheden aan het verwijderen van een asbus verbonden, maar ook administratieve. De houder van een begraafplaats moet in een openbaar register (dat gedeelte van zijn administratie waar informatie uit kan worden opgevraagd) precies administreren:
a. de naam en voornamen van de overledene, onderscheidenlijk de naam van de doodgeborene, alsmede het registratienummer van de asbus;
b. de naam en het adres van de houder van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden;
c. de plaats van bijzetting van de asbus;
d. in het voorkomende geval, de plaats van bestemming van de as, als de asbus wordt verwijderd, wat uw vriend nu van plan is te doen;
e. de naam en het adres van de persoon aan wie de asbus ter beschikking is gesteld (in dit geval uw vriend).

U moet verschil maken tussen een asbus en een urn. Een asbus is de 'kale' koker waar de as in zit. Met een urn wordt meestal een sier-omhulsel bedoeld, waar een asbus in past.
De asbus hoort bij de as en is strikt juridisch eigendom van de persoon die de rechten op het graf of de urnennis heeft. Maar dat is wat theoretisch want, de asbus zelf heeft geen enkele waarde en die wil niemand hebben. Het zal nooit nodig zijn om as van de ene asbus over te schudden in een andere asbus.
Bij een (sier)urn kan het anders liggen. Op sommige begraafplaatsen waar men een urnentuin heeft met standaard urnen, kan het zijn dat de urn eigendom van de begraafplaats is. Maar daar kan de asbus altijd uit gehaald worden.

Het vervoer van een urn mag iemand zelf doen. Gewoon op de achterbank van de auto of misschien wel op de fiets onder de snelbinders. Een urn kan door de beheerder van een begraafplaats aan nabestaanden worden afgegeven (wel altijd een papiertje voor afgifte en ontvangst tekenen).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE