Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten columbarium de Plantage Barneveld


7 augustus 2012

Vraag nummer: 28779

Weet iemand, wat het ongeveer kost, om mijn vader te plaatsen in de urnenmuur(columbarium) op begraafplaats De Plantage in Barneveld.
ik kan dit namelijk niet vinden op het internet
Vr. groet Gerry

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt de verordening met de tarieven vinden in de Regelingenbank van de gemeente.
http://barneveld.regelingenbank.nl/regelingen/Verordening-begrafenisrechten-2006/13-11-2008.
Elke gemeente publiceert de verordeningen op haar site. Ze zijn ook allemaal opgenomen op de site Overheid.nl bij Overheidsinformatie > Lokale regelingen.
Het is alleen lastig om de juiste naam van de verordening te weten. De meest voorkomende naam is 'Verordening lijkbezorgingsrechten', maar er zijn wel 10 varianten op deze naam. U kunt op Overheid.nl bij de Lokale regelingen ook zoeken op het trefwoord 'begraafplaats', dan is 99,9% te vinden.

In 2012 is in Barneveld geldig de 'Verordening begrafenisrechten 2006', die in latere jaren enkele malen is gewijzigd. Het is - in mijn ogen - onhandig dat men de verordening dan nog steeds de Verordening begrafenisrechten 2006 blijft noemen en niet aanpast aan het jaar van wijziging. De laatste, 3e, wijziging is eind 2008 met de tarieven voor 2009.

Artikel 8 van de nu geldende verordening luidt:
1. Voor het begraven of herbegraven van een lijk bedraagt het recht:
a. van personen van twaalf jaren en daarboven € 542,--
b. van kinderen van één jaar en ouder, doch jonger dan twaalf jaren de helft en voor kinderen beneden één jaar en levenloos aangegeven kinderen één vierde gedeelte van de sub a. van dit artikel genoemde recht.
2. Voor het plaatsen of herplaatsen van een urn bedraagt het recht de helft van de in het eerste lid sub a. genoemde recht.

Het plaatsen van een urn kost dus EUR 271,-.
Voor een plaatsing (met familie) op zaterdagmiddag moet een toeslag worden betaald.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld als u zelf een plaats voor het verstrooien van as wilt kiezen, zie:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE