Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten bijzetten urn van moeder (veel te duur!)


8 december 2019

Vraag nummer: 59447

In 2008 is mijn vader overleden en hebben wij voor hem een grafbedekking voor hem aangeschaft met de bedoeling dat mijn moeder er later bij zou komen.
Wij hebben in 2008 voor de grafhuur van 30 jaar € 1200,- betaald, ook voor onderhoud van 30 jaar € 750,00 en voor de urn bijzetting € 200,00.
Nu moeten wij voor de urnbijzetting van mijn moeder € 750,00 betalen.
Hooguit 10 min. werk en weer voor 30 jaar onderhoud begraafplaats € 950,- . Mag dat ?

Antwoord:

Geachte heer,

Die kosten hebben niet te maken met 10 minuten werk, maar met het feit dat uw ouders een van die echtparen is, waarvoor die begraafplaats er 30 jaar lang netjes moet uitzien.

Het onderhoud van een begraafplaats is de grote kostenpost. Die kosten moeten worden gedeeld door (nabestaanden van) de mensen wiens stoffelijke resten daar lange tijd rusten.

En ja, die tarieven mogen.
U schrijft niet om welke begraafplaats het gaat, maar alle gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland draaien met verlies. En kerkelijke begraafplaatsen werken veelal met vrijwilligers voor het onderhoud, anders kunnen ze niet bestaan.

De toevoeging "veel te duur!" in de kop van de vraag is van mij, zodat andere lezers snel de strekking van uw vraag zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van gemeentelijke begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt dus een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE