Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan dit? (urn in graf)


2 februari 2002

Vraag nummer: 675  (oude nummer: 608)

Sun Feb 24 00:16:25 2002

Geachte heer Van der Putten,

Is het mogelijk dat als ik overlijd en gecremeerd wordt, op of in of bij het familiegraf van mijn ouders kan?
Mijn Vader is al overleden mijn moeder niet. Mijn moeder vindt het geen probleem maar er zullen vast wel weer wetten voor zijn.
En als dat zo mag zijn kan ik daar op wat voor manier dan ook iets aan veranderen. Het zij met een acte of zo die mijn moeder tekent?
BVB mijn dank

Antwoord:

Geachte heer,
Nee, dat hebt u verkeerd. Er zijn geen wetten die iets zeggen over het wel of niet mogen bijplaatsen van een asbus in een graf. Dat is een zaak die de wetgever - bewust - heeft overgelaten aan begraafplaatsen en nabestaanden.
Bij 99 van de 100 begraafplaatsen is het bijplaatsen van een asbus in of op een graf toegestaan. Een enkele begraafplaats, van een wat strengere gezindte, weigert het. Het mag overigens alleen geweigerd worden als dat met zoveel woorden in het beheersreglement verboden is. Als er in een reglement niets over staat, mag het (dat volgt uit stellingnames van de regering en de wetgever bij de behandeling van de Wet op de lijkbezorging in de jaren '80 van de vorige eeuw. Eén van de redenen om er niets over in de wet te regelen was, volgens de regering, dat begraafplaatsen het moesten toestaan, tenzij ze het verboden hadden).
Vraagt u gewoon even aan de administratie van de begraafplaats van het graf van uw vader, of een asbus mag worden bijgeplaatst. Voor de plaatsing is later wel toestemming van de rechthebbende van het graf nodig. Nu is dat uw moeder; na haar overlijden wellicht u. U moet dan in een codicil of testament de wens laten opnemen om na crematie in datzelfde graf te worden bijgezet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE