Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heropenen begraafplaats voor columbarium


28 september 2004

Vraag nummer: 3335  (oude nummer: 4709)

In het westen van het land wil men op een officieel gesloten kerkhof een columbarium plaatsen. Nou zegt de Wlb niets over een dergelijke vorm van lijkbezorging in het geval de begraafplaats gesloten is. Kan een columbarium dan gewoon gebouwd worden of is het verstandiger het kerhof gewoon weer te heropenen, ook al worden er op zich geen lijken begraven?

Antwoord:

Geachte heer,

In de wet staat alleen (in artikel 46 meen ik uit het hoofd gezegd) dat op een gesloten begraafplaats geen lijken mogen worden begraven. Dus al het àndere dat men gewoonlijk op een begraafplaats doet, gaat op een gesloten begraafplaats gewoon door. Het begraven houden gaat door, men mag gewoon opgraven en ruimen, men mag grafrechten verlengen etc. De begraafplaats is immers nog gewoon begraafplaats; men mag er alleen niet meer begraven.

Op een gesloten begraafplaats mogen dus asbussen worden bijgezet. Zowel in graven als op graven en in columbaria.
Ik zie geen enkele noodzaak en geen enkel voordeel om het betreffende kerkhof te heropenen als dat alleen ten behoeve van de bouw van een columbarium is. Ik zie wel een mogelijk nadeel: als men om technische redenen het begraven heeft verboden (wegens slechte grondkwaliteit bijvoorbeeld) dan is het niet de bedoeling dat dat weer mogelijk wordt. Want u schrijft wel "gewoon te heropenen, ook al worden er op zich geen lijken begraven", maar dat is een te simpele voorstelling van zaken: je kunt niet verbieden dat er dan toch wordt begraven. Als het gesloten-zijn van de begraafplaats wordt opgeheven, door hem weer in gebruik te nemen met toestemming van de gemeente als bedoeld in artikel 40 en 41 Wlb , dan hebben de rechthebbenden op de graven gewoon weer de mogelijkheid om in die graven te laten begraven.

Het juridisch-wettelijk gesloten zijn van een begraafplaats zegt ook niets over het toegankelijk zijn van de begraafplaats. Er mag niet begraven worden, maar je mag gewoon de graven bezoeken, de monumenten onderhouden, wandelen en rechten laten overschrijven (en laten betalen! als kerkhofbestuur).

Kortom, men kan morgen beginnen met de bouw van het columbarium, mits hij niet zo groot wordt dat een bouwvergunning vereist is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE