Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbestemming asbus


18 juni 2008

Vraag nummer: 5508  (oude nummer: 10910)

In 2006 is in een urnkelder een asbus geplaatst. De rechthebbende heeft in eerste instantie een verzoek tot overplaatsing van de asbus naar het columbarium. De reden hiervan is dat de rechthebbende niet meer in staat is om het urnengraf te onderhouden. Rechthebbende heeft ook geen kinderen. Enkele dagen na het verzoek tot overplaatsing van de asbus naar het columbarium ontvingen we een nieuw verzoek. Hierin werd medegedeeld dat de rechthebbende afzag van het overplaatsen maar dat nu de as verstrooid zou moeten worden. Hoe nu te handelen? Kan dit verzoek worden gezien als een situatie zoals bedoeld in artikel 18 Wlb "redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden"?

Antwoord:

Geachte heer,

Een rechthebbende op een (urnen)graf of een nis kan altijd de bestemming van de as wijzigen. Iemand kan dus inderdaad na een paar jaar of zelfs na een paar dagen besluiten om as maar te verstrooien in plaats van te bewaren. Dat heeft niets te maken met een situatie zoals bedoeld in artikel 18 Wlb ("redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden").

Maar misschien bedoelt u uw vraag anders. U schrijft: "We kregen een verzoek. Hierin werd medegedeeld dat de rechthebbende afzag van het overplaatsen maar dat nu de as verstrooid zou moeten worden". Het is mij nu niet duidelijk of dit een verzoek was van de rechthebbende zelf, of van een ander. Als dit het verzoek van de rechthebbende zelf was, kunt u het gewoon uitvoeren. Als dit niet van de rechthebbende zelf afkomstig was maar van een familielid of een vriend, dan mag u er geen rekening mee houden: alleen de rechthebbende zelf mag zijn of haar wens veranderen en kenbaar maken.

De situatie zoals bedoeld in artikel 18 Wlb dat iemand "redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden" is alleen van toepassing als de rechthebbende overleden is en bijvoorbeeld een kind of een broer of zus van de overleden rechthebbende zich vervolgens meldt. Die persoon mag dan geacht worden in de plaats van de rechthebbende getreden te zijn. Ik lees echter niet dat de rechthebbende in uw casus plotseling overleden is.

Overigens, iemand kan besluiten om de inhoud van een bijgezette asbus te laten verstrooien, maar moet natuurlijk toch de huur van de hele afgesproken termijn van het urnengraf betalen. En ook van de nis, als er al een nieuwe overeenkomst voor was. Niet als die er nog niet was, dat valt dan binnen een redelijke bedenktijd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE