Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Heeft opdrachtgever crematie nog zeggenschap over asbus in urnengalerij?


26 januari 2005

Vraag nummer: 3634  (oude nummer: 5462)

Geachte heer van der Putten,

Bij verlenging van de termijn van bijvoorbeeld de urnengalerij (maar dit kan natuurlijk evengoed in geval van bijv. een graf) komt het nogal eens voor dat we de opdrachtgever aanschrijven, maar iemand anders dan de opdrachtgever zich opwerpt en de termijn wil betalen. Kom je, door dit te accepteren als crematorium of begr.pl. beheerder in de problemen v.w.b. de zeggenschap over as en/of graf? Of is het zo dat de opdrachtgever toch die zeggenschap behoud? (Het is natuurlijk ook niet ondenkbaar dat een opdrachtgever inmiddels overleden is of verhuisd c.q. onvindbaar..)

Met vriendelijke groet,

E. Heuberger

Antwoord:

Geachte heer Heuberger,

Ik weet niet wat voor soort contract er wordt afgesloten met de mensen die een asbus in de urnengalerij laten plaatsen. Maar met een eigen graf is het zo dat de persoon op wiens naam het graf staat (de rechthebbende) de persoon is die de zeggenschap over de asbus heeft overgenomen van de opdrachtgever van de crematie. Wettelijk is bepaald dat de rechthebbende beslist of een asbus mag worden verwijderd uit een graf met een uitsluitend recht. Dat komt dus in de plaats van de bevoegdheid van de opdrachtgever. Een ook beslist de rechthebbende van een plaats in de urnengalerij, als op die plek een 'grafrecht' is gevestigd. Ik adviseer altijd om geen uitsluitend grafrecht voor een plaats in een columbarium te vestigen, maar ook voor een andere huur/graf-constructie kan men dat natuurlijk ook in contracten en algemene voorwaarden voortreffelijk regelen.

Als een huurrecht - ik gebruik maar even een heel algemene term omdat ik de inhoud van de contracten en de rechten niet ken - binnenkort afloopt, moet eerst de betreffende huurder de gelegenheid krijgen om de huur te verlengen. Pas als de huurder aangeeft niet te willen verlengen, kan een ander de huur overnemen; en daarmee ook de zeggenschap over de asbus verkrijgen. Als een huurder niet reageert maar een ander bij u aanklopt en zegt de huur te willen verlengen, zou ik als columbariumhouder een briefje schrijven aan de huurder, zeggen dat hij in eerste instantie is aangeschreven, nog steeds kan verlengen, maar dat zich intussen een ander, te weten X Y te Z heeft gemeld, en dat die de huur voortzet indien niet binnen 4 weken van de huurder is vernomen dat hij alsnog zelf de huur wil voortzetten en betalen. Dan ben je gedekt voor het geval de huurder na 3 maanden nog eens aan komt sukkelen dat hij toch had willen verlengen, maar stampij maakt dat er nu een ander is.
Als iemand de huur niet verlengt, kan hij niet eisen dat een ander niet opnieuw huurt in zijn plaats. Wel kan hij de asbus nog weghalen om de as te verstrooien, maar ik zou de mensen niet op al te veel idee├źn brengen. Want als het een eigen wens is komt men er zelf wel mee; als de columbariumhouder het als suggestie noemt, brengt het mensen op een idee om anderen dwars te zitten. De adviesrubriek zit vol met vragen van mensen die door anderen dwars worden gezeten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE