Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrusttermijn bij urnbijzetting


1 april 2009

Vraag nummer: 6363  (oude nummer: 12684)

Geldt voor een urnbijzetting in 2008 in een huurgraf, waarvan de huur afloopt in 2015 ook een grafrusttermijn van 10 jaar?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor asbussen geldt (op dit moment) een termijn van 20 jaar na de crematie, waarbinnen niet mag worden verstrooid. Als de duur van het graf in 2015 niet wordt verlengd, moet de houder van de begraafplaats de asbus nog tot 2028 bewaren, als de crematie in 2008 plaats vond. Dan pas mag de houder van de begraafplaats de asbus ruimen. Hij kan de asbus dan op diverse plaatsen bewaren. In het oude graf (maar zonder monument), in een schuurtje op een plank, in een ander graf etc.

Er ligt een wetswijziging bij het parlement, waarin wordt voorgesteld om de termijn van 20 jaar te veranderen in 10 jaar.

De rechthebbende op het graf kan in 2015 ook vragen om de asbus aan hem af te staan, om de as te verstrooien, of een andere bestemming bedenken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE