Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten en plaatsing urn


30 mei 2006

Vraag nummer: 4483  (oude nummer: 8072)

in 1976 is mijn vader overleden hij is toen begraven in een familiegraf voor drie personen
toen mijn oudste broer in 1988 overleed was zijn wens om bij zijn vader begraven te worden hierin heeft de familie toegestemd de grafrechten liepen toen weer tot 2008 nu heeft tussentijds een dochter van mijn oudste broer de urn van haar moeder ( ex vrouw van mijn oudste broer)bijgezet op het graf van mijn vader en broer en de grafrechten voor weer 10 jaar vastgezet dit zonder te overleggen met de rechthebbende van dit graf wij zouden hier nooit toestemming voor hebben gegeven omdat mijn broer aan verdriet door de scheiding is overleden mag de begraafplaats en familie waarmee wij geen contact hebben dit zomaar doen? nu staat er een steen met urn bij het graf van de ex vrouw van mijn broer met de naam pereboom -jansen. wij als familie geurts ergeren ons daar zeer aan .daar komt nog bij dat thans een oudere broer van mij kanker heeft en graag bij vader en broer begraven wil worden en wij niet willen dat daar een ander persoon als geurts op het graf staat.wat kunnen wij hiertegen doen.bij voorbaat mijn hartelijke namens familie geurts

Antwoord:

Geachte heer,

Als ik uw verhaal goed begrijp, is de urn bijgezet zonder toestemming van de rechthebbende op het graf. Dat kan en mag absoluuut niet. Een urn mag uitsluitend worden geplaatst met toestemming van de rechthebbende. Idem de plaatsing of een wijziging van het grafmonument.

Als de rechthebbende de urn wil latern verwijderen, heeft hij daartoe het recht. Idem het wijzigen van het monument.

Als het grafrecht evenwel inmiddels op naam van de dochter van uw oudste broer is gekomen, mag zij wel een urn plaatsen en het monument veranderen. Daar kan de rest van de familie dan niets aan doen.

Trouwens, nooit kan worden verhinderd dat de rechten op een graf worden verlengd door belangstellende nabestaanden. Als de rechthebbende zelf niet wil verlengen, mag - en in de geest van de wet: moet - de begraafplaatshouder het graf uitgeven aan een nabestaande die het wil handhaven.

Overigens is voor zaken rondom een graf nooit de toestemming van de hele familie nodig. Er is altijd vastgelegd in een beheersverordening of beheersreglement dat 1 persoon (de rechthebbende) beslist. Er is vaak zoveel verschil van mening of onenigheid binnen families, dat men er anders nooit uitkomt. En wat moet een begraafplaatshouder met tegenstrijdige wensen, als bijvoorbeeld familielid A vergunning vraag voor een rode steen en famillielid B voor een groene steen, C niet wil dat de urn van D wordt bijgeplaatst, waar E juist hevig op aandringt? Daar komt men nooit uit. Daarom ligt de zeggenschap bij 1 persoon. Wie het daar om goede redenen niet mee eens is, kan zijn of haar zaak aan de rechter voorleggen; die zal toetsen of die redenen goed genoeg zijn. Dat is het systeem.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE