Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten/bijzetten asbus


27 januari 2003

Vraag nummer: 1957  (oude nummer: 2339)

Mon, 27 Jan 2003 11:24

Geachte mr. van der Putten,

Op onze gemeentelijke begraafplaats bieden wij de mogelijkheid om asbussen te plaatsen in een urnenmuur, urnenkeldertjes of in graven met een uitsluitend recht. De urnenmuur en urnenkeldertjes worden in beginsel uitgegeven voor een periode van 10 jaar, met de mogelijkheid deze telkens te verlengen met 10 jaar.
Mijn eerste vraag is of deze uitgifte termijn niet 20 jaar moet zijn, gezien de termijn van "ruimen" van een asbus. Als dit niet het geval is, moeten wij dan de asbus[sen] bij afstand na deze 10 jaar op zo'n nis in de muur of keldertje nog 10 jaar in bewaring zetten. Ervan uitgaande dat de rechthebbende geen belangstelling heeft voor de asbus, kan dit dan ook in het verzamelgraf voor stoffelijke resten van geruimde graven. Als we een asbus niet mogen "ruimen" binnen 20 jaar, en er wordt een asbus bijgezet in een b.v. huurgraf, hoe zit het dan met de termijn van verlenging. Deze mag maximaal 10 jaar zijn, of hoeft er zowiezo niet verlengd te worden, als de asbus maar niet geruimd wordt binnen 20 jaar.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord,
R. van Looij.

Antwoord:

Geachte heer Van Looij,

U hebt gelijk dat als je let op de ruimingstermijn van 20 jaar voor een asbus, je elke ruimte waar je een asbus in bewaart (graf of nis in een muur) eigenlijk voor 20 jaar zou moeten uitgeven. Als je nu een ruimte voor 10 jaar uitgeeft en de familie verlengt niet, dan moet je de asbus nog 10 jaar bewaren om de 20 jaar vol te maken.
Kun je dan een asbus ook bewaren in een verzamelgraf? Ik heb daar even over moeten denken. U ook waarschijnlijk, want anders zou u de vraag niet stellen. Het antwoord is niet zwart-wit: ja of nee. Onder het ruimen van een asbus verstaat de wet: verstrooien. Als u de bus in een verzamelgraf zet, verstrooit u niet. Maar, de wet gaat er impliciet eigenlijk van uit dat de asbus 20 jaar bewaard blijft. En als je asbussen in een verzamelgraf met stoffelijke resten plaatst, zijn ze er nog wel, maar kun je er eigenlijk niet meer met fatsoen bij, als er nog iets mee zou moeten, bijvoorbeeld een kleinkind in het 19e jaar zou vragen of hij toch niet alsnog de asbus van opa zou mogen hebben. Dat zou in principe mogelijk moeten zijn.
Ik zou er zelf voor kiezen om de "niet-verlengde-asbussen" tot ommekomst van de 20 jaar te bewaren in een afgesloten magazijn of afgeloten kast, waar niet iedereen bij kan, of in een leeg keldergraf. In ieder geval op een plaats waar je ze nog uit kunt halen binnen de 20 jaar, zonder dat je aan geruimde stoffelijke resten hoeft te komen.

Je kunt ook de asbus na 10 jaar gewoon laten staan in een nis of huurgraf, zonder dat de termijn officieel verlengd en betaald wordt. Maar dat zou een verkeerd signaal zijn na nabestaanden, want wie gaat er dan nog een verlenging betalen als alles toch gewoon bij het oude blijft? Dat zou ik niet doen. Of alleen als de naamplaat of het monumentje weg gaan.

Ik loste het probleem ook wel eens op door in de beheersverordening of het reglement van een begraafplaats een voorschrift op te laten nemen, dat als men een urnenruimte huurde voor een kortere termijn dan 20 jaar en als men die huur niet verlengde en geen andere bestemming aangaf, de rechthebbende/nabestaande impliciet te laten besluiten om opdracht te geven voor verstrooiing bij wijze van wijziging van de asbestemming. Dan mag verstrooien wel binnen 20 jaar.
Zie o.a. vraag 2058 in de sub-rubriek Overig Cremeren.

Overigens is de verwachting dat dit probleem op enige termijn, als de Wet op de lijkbezorging wordt gewijzigd, in de geschiedenisboeken kan. De 20-jaar-termijn wordt dan geschrapt. Als men na 10 jaar geen verlenging wenst, kan de inhoud van de asbus gewoon worden verstrooid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

27 januari 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE