Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente weigert bijzetting urn in graf


3 augustus 2005

Vraag nummer: 3932  (oude nummer: 6315)

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Mijn alleenstaande tante van 94-jaar is dit voorjaar overleden. Zij woonde in de gemeente Vorden alwaar haar ouders op de algemene begraafplaats zijn begraven. De laatste bijzetting in dit graf heeft plaatsgevonden in 1964. Mijn tante heeft bij haar leven aangegeven dat zij wilde worden gecremeerd. Aldus is geschied. Ik en mijn zus zijn de enige erfgenamen. Wij wilden de as van haar graag toevoegen aan het graf van haar ouders. Blijkens mededeling van mevr. Teerink van het crematorium Dieren komt dit heden ten dage vaker voor en hiervoor zijn bij het crematorium speciale asbussen te verkrijgen die binnen afzienbaretijd in de bodem oplossen.
De gemeente Bronckhorst waarin de gemeente Vorden na de herindeling per 1 januari j.l is opgegaan zegt dat het bij plaatsen in het graf van bedoelde bus niet mogelijk is omdat het graf al gevuld is met 2 lijken. In mijn beleving is van het toevoegen aan het graf van een derde lijk geen sprake omdat hieraan voorafgaand een crematie heeft plaats gevonden.
Hebt u een advies hoe ik toch zover kom dat de as van mijn tante bijgeplaatst mag worden in het graf van haar ouders.
Bent u op de hoogte van begraafplaatsen waar de bijzetting van de as zoals door mij bedoeld in een bestaand graf wel wordt toegestaan? Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendlijke groet
Henk Kreunen

Antwoord:

Geachte heer,

Sommige begraafplaatsen staan het extra bijzetten van asbussen in graven waarin ook stoffelijke overschotten zijn begraven toe, en andere niet. Elke gemeente en andere eigenaar van een begraafplaats kan hier een eigen beleid op voeren. Maar e.e.a. moet wel duidelijk in de beheersverordening (en tarievenverordening) staan. Ik heb de beheersverordening van de voormalige gemeente Vorden - nu Bronckhorst - er eens op na geslagen, maar ik vind geen duidelijke regel dat een asbus niet in een eigen graf mag worden bijgeplaatst.

Ik geef u in overweging om een schriftelijk gemotiveerd besluit van de gemeente uit te lokken en vervolgens bezwaar aan te tekenen of bij de rechtbank in beroep te gaan.
Ik kan u desgewenst daarbij professioneel van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE