Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente weigert bijplaatsen urn in bestaand graf; zijn er nog mogelijkheden?


29 augustus 2006

Vraag nummer: 4530  (oude nummer: 8308)

Mijn ouders zijn al jaren overleden en zijn begraven in een dubbel graf. Onlangs is een geestelijk gehandicapte broer van ons overleden.Het leek ons eenmooi gebaar om de urn bij inhet graf van de ouders te begraven en het hele graf op te knappen . Hiervoor krijgen we echter geen toestemming van de gemeente omdat het slechts een graf voor 2 pers. is.
Ziet u nog mogelijkheden?
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw reactie.
Fam. Heinink-Nijland.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een gemeente kan inderdaad weigeren om een urn toe te staan, als dat juridisch niet mogelijk is. Maar, soms wijst men dat ook ten onrechte af, omdat het zo niet in de verordening staat. Om dat te beoordelen zou ik van u moeten weten om welke geemente het gaat. U kunt mij dat kort mailen in een gewoon mailtje. Mijn e-mail adres staat bij de 'Info' van www.uitvaart.nl/jurist en in de Adressengids van deze site onder Juridisch advies.

Als ik dat weet, kan ik u zeggen of de gemeente gelijk heeft of niet, wan tik heb van de meeste gemeenten verordeningen in huis. Als de gemeente gelijk heeft, kunt u zich er wellicht bij neerleggen. Zo niet, dan kan er een bezwaarschrift worden ingediend. Dat kunt u zelf doen, maar dan hebt u eerlijk gezegd weinig kans. Een particulier kan meestal weinig meer zeggen dan "Ik ben het er niet mee eens. Het is niet eerlijk. Moeder zou het zo graag hebben". Dat zijn voor familie zwaarwegende argumenten, maar voor een gemeente van geen waarde. Een gemeente moet te horen krijgen waarom het strijdt met dit of dat artikel in de verordening of de wet, wat er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de betreffende wet op dit punt is gezegd, en ofdat er al jurisprudentie is van rechters of bezwaarschiftprocedures die een bepaalde uitkomst hadden. Dat soort bezwarenprocedure kan ik desgewenst voeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE